Ao acessar o MundoFut, os fãs de futebol podem desfrutar dos jogos ao vivo de clubes consagrados, como Manchester United e Manchester City, além de outros times importantes da Premier League. copa libertadores A plataforma também disponibiliza informações atualizadas sobre as partidas, classificações e destaques dos jogos do campeonato inglês e do Campeonato Brasileiro.

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) zkoumá megatrendy, které v současnosti formují odborné vzdělávání a přípravu v Evropě. Jakým směrem se odborné vzdělávání ubírá?

1. Kvalifikací méně, zato šířeji pojatých

Mnoho evropských zemí snižuje počet kvalifikací v oblasti počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Kvalifikace jsou zároveň koncipovány šířeji, což umožňuje lépe individualizovat vzdělávací dráhu, dosáhnout flexibility, a třeba i finanční úspory. Kromě Finska provedlo racionalizaci nabídky odborného vzdělávání a přípravy například Chorvatsko nebo Česká republika, které slučují příbuzné kvalifikace do obecnějších kvalifikací.

Přečtěte si stručnou zprávu Cedefopu (v češtině):

2. Přehodnocení koncepce kvalifikací

Individualizace a flexibilita jde ruku v ruce také s modulárním přístupem. Modulární kvalifikace, které se mohou skládat z povinných a volitelných jednotek, umožňují získat dílčí kvalifikace a slučovat je do úplných kvalifikací. To se odráží v organizaci programů odborného vzdělání. Na Slovensku si například mohou střední odborné školy určovat až 42 % obsahu vzdělávacích programů. Významný posun představuje i častější práce s výsledky učení a důraz na to, co mají účastníci na konci vzdělávacího procesu umět.

Přebal stručné zprávy

3. Kombinování dovedností

Evropské země v odborném vzdělávání posilují všeobecnou složku (avšak nikoliv na úkor učení se prací) a průřezové kompetence, které např. Nizozemsko označuje jako dovednosti 21.století. Zatímco profesní dovednosti se v průběhu času nevyhnutelně mění, průřezové dovednosti a kompetence jsou na celý život a umožňují lidem zvládat změny. Například finské programy odborného vzdělávání zahrnují „odborné“ a „společné“ předměty. Mezi ty společné patří mimo jiné dovednosti týkající se „komunikace a interakce“ a „společenského a pracovního života“.

4. Diverzifikace výukových prostor

V celé Evropě se rozšířilo učení se prací. Pracoviště je považováno za místo, které účastníkům vzdělávání umožňuje získat specifické dovednosti, které se ve škole nedají naučit. Polsko kupříkladu od roku 2018 vyžaduje, aby všechny odborné školy spolupracovaly se zaměstnavateli v oblasti odborné přípravy na pracovišti.

5. Počáteční odborné vzdělávání i pro dospělé

Větší autonomie škol a orgánů odborného vzdělávání spolu s modulárním přístupem ke kvalifikacím zvýšily význam počátečního odborného vzdělávání pro dospělé, které tak začíná hrát významnější roli v celoživotním učení. Finští nebo irští poskytovatelé počátečního odborného vzdělávání například nabízejí kurzy pro mladé i dospělé v jednotném rámci. Jsou také hlavními subjekty nabízejícími neformální odborné vzdělávání dospělým osobám a konkurují soukromým poskytovatelům. Naopak je tomu v Itálii, na Kypru a v Maďarsku, kde je více než 90 % počátečního odborného vzdělávání a přípravy určeno pro mladé lidi.

6. Přiblížení počátečního a dalšího odborného vzdělávání

Tím, že poskytovatelé počátečního odborného vzdělávání nabízejí častěji vzdělávání také dospělým, dochází ke stírání hranice mezi formálním a neformálním odborným vzděláváním. K formalizaci neformálního dalšího odborného vzdělávání přispívá rovněž modularizace a možnost získávat dílčí kvalifikace. Integraci počátečního a dalšího odborného vzdělávání mohou do budoucna ovlivnit i alternativní certifikáty jako mikrocertifikáty a digitální odznaky.

Co dalšího můžeme čekat v budoucnu? Nejnovější výsledky výzkumu o tom, jak by se měl vyvíjet obsah, profil a poskytování odborného vzdělávání a přípravy, přináší stručná zpráva Cedefopu.


Připravila Aneta Vencovská

Stručná zpráva – Ohlédnutí zpět a výhled do dalších let: jaká je budoucnost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě? [online]. Cedefop, December 2022 [cit. 2023-03-13]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/files/9178_cs.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu

Převodník procent na známky nabízí i letos dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Většina absolventů (85 %) ho dostane spolu s maturitním vysvědčením ve škole.

Číst více

Finsko: více odborného vzdělávání v angličtině

Finsko rozšiřuje řadu poskytovatelů, kteří mohou nabízet odborné vzdělávání a přípravu v angličtině. Řeší tím nedostatek pracovních sil a nabízí více studijních a pracovních příležitostí i pro cizojazyčné studenty.

Číst více

Připravili jsme pro vás dokumentární film Cesta, věnovaný integraci ukrajinských dětí

Dokument zachycuje příběhy základních škol v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a jejich úspěšné snahy o integraci dětí z Ukrajiny. 

Číst více

Konference Kurikulum 2023 k revizím vzdělávacích programů

V Praze proběhla dvoudenní konference s mezinárodní účastí k tvorbě a změnám vzdělávacích obsahů.

Číst více

Živě: Informatika a digitální kompetence – první zkušenosti na gymnáziu

Nejpozději od 1. září 2025 musí gymnázia zavést nový předmět informatika a začlenit do všech předmětů rozvoj digitálních kompetencí. Jak na to? O tom se budeme bavit se zástupci gymnázií, která už mají s přípravami a výukou první zkušenosti.

Číst více