Představujeme vám Koncepce revize vzdělávacích oblastí

Koncepce byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci RVP ZV. Členové pracovních skupin při jejich přípravě vycházeli ze zadání od koncepční pracovní skupiny.

Koncepce revize vzdělávacích oblastí představují podklad pro další práci na revizi a jsou určené zejména pro odbornou veřejnost. Na jejich základě budou v další etapě revize vznikat konkrétní očekávané výstupy a další texty RVP ZV a budou i podkladem pro tvorbu celkové koncepce RVP ZV, která bude zveřejněna během dubna 2023.

Koncepce prošly připomínkováním od konzultačních skupin a následně od oponentů. Protože se jedná o podkladové materiály k další práci na revizi, nebudou tyto koncepce veřejně připomínkovány.

Ke koncepcím je možné zasílat otázky, a to do 20. 3. 2023. Na nejčastější dotazy odpovědí garanti pracovních skupin v rozhovoru, který bude natočen ke každé vzdělávací oblasti a bude zveřejněn na začátku dubna 2023.


Více informací naleznete na stránkách Velké revize RVP ZV.

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více