Nabízíme pomoc při úpravách školních vzdělávacích programů

Chystáte se na úpravy ŠVP v digitální oblasti? Můžete zdarma využívat individuální konzultace s našimi odborníky.

Součástí přípravy základních škol na výuku nové informatiky a rozvíjení digitálních kompetencí napříč předměty je úprava školního vzdělávacího programu podle revidovaného RVP v digitální oblasti.

Vzdělávání ředitelů a koordinátorů změny nabízené v rámci startovacího balíčku podpory sice nedokáže odpovědět na všechny otázky, školy se svými problémy ovšem nemusí zůstávat samy. Mohou zdarma využívat individuální konzultace s odborníky. Konzultant se ve vyhrazeném čase věnuje výhradně objednanému konzultujícímu z konkrétní školy.

Konzultaci si mohou školy objednat prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu revize.edu.cz nebo u krajského koordinátora pro revize ICT, který působí na příslušném krajském pracovišti NPI ČR.


Aby byla konzultace opravdu ušitá na míru, je potřeba, aby odborný konzultant předem věděl, s jak velkou školou bude pracovat, jaká je, jak vedení a učitelé uvažují o uchopení revize v oblasti ICT. Pokud už má škola revidované dokumenty v určité míře rozpracované, je velmi užitečné, když je dá konzultantovi k dispozici ještě před domluveným termínem setkání.

Podle jedné z konzultantek NPI ČR, pedagožky a lektorky Nikoly Mihulkové, k častým tématům konzultací patří například provázání výstupů ŠVP s novými očekávanými výstupy v oblasti informatiky a digitální kompetence. Upozorňuje, že pojetí konkrétní školy nelze zvenčí hodnotit jako „dobré“ či „špatné“. Podstatné je, aby se na něm vedení i učitelé shodli a přijali ho za své. Nicméně z praktických důvodů je podle ní vhodnější oddělit ŠVP od tematického učebního plánu. „Mít podrobně rozpracované učivo všech předmětů do jednotlivých měsíců či týdnů v ŠVP může být hodně svazující. V tematickém plánu je větší podrobnost na místě, například začínající učitel bude pravděpodobně za takové naplánování práce vděčný,“ soudí Mihulková.

Konzultující se často zajímají o to, jakými způsoby mohou naplňovat výstupy RVP v jednotlivých oblastech nové informatiky a digitální kompetence, s nimiž školy nemají zkušenosti, a mnohé nemají zatím pořízené ani digitální pomůcky pro žáky. Konzultantka Mihulková v této souvislosti doporučuje: „Když tvoříte ŠVP, je dobré nevázat se v něm na konkrétní roboty nebo stavebnice, pokud je ještě nemáte. Nová informatika se zpočátku dá učit i bez robotů a výstupy RVP naplníte také.“


Podpora škol při naplňování revize RVP ZV v digitální oblasti je financována Evropskou unií – Next generation EU prostřednictvím Národního plánu obnovy, komponenta 3.1 Digi (NPO Digi).


EU NPO MSMT

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více