Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Nabízíme pomoc při úpravách školních vzdělávacích programů

Chystáte se na úpravy ŠVP v digitální oblasti? Můžete zdarma využívat individuální konzultace s našimi odborníky.

Součástí přípravy základních škol na výuku nové informatiky a rozvíjení digitálních kompetencí napříč předměty je úprava školního vzdělávacího programu podle revidovaného RVP v digitální oblasti.

Vzdělávání ředitelů a koordinátorů změny nabízené v rámci startovacího balíčku podpory sice nedokáže odpovědět na všechny otázky, školy se svými problémy ovšem nemusí zůstávat samy. Mohou zdarma využívat individuální konzultace s odborníky. Konzultant se ve vyhrazeném čase věnuje výhradně objednanému konzultujícímu z konkrétní školy.

Konzultaci si mohou školy objednat prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu revize.edu.cz nebo u krajského koordinátora pro revize ICT, který působí na příslušném krajském pracovišti NPI ČR.


Aby byla konzultace opravdu ušitá na míru, je potřeba, aby odborný konzultant předem věděl, s jak velkou školou bude pracovat, jaká je, jak vedení a učitelé uvažují o uchopení revize v oblasti ICT. Pokud už má škola revidované dokumenty v určité míře rozpracované, je velmi užitečné, když je dá konzultantovi k dispozici ještě před domluveným termínem setkání.

Podle jedné z konzultantek NPI ČR, pedagožky a lektorky Nikoly Mihulkové, k častým tématům konzultací patří například provázání výstupů ŠVP s novými očekávanými výstupy v oblasti informatiky a digitální kompetence. Upozorňuje, že pojetí konkrétní školy nelze zvenčí hodnotit jako „dobré“ či „špatné“. Podstatné je, aby se na něm vedení i učitelé shodli a přijali ho za své. Nicméně z praktických důvodů je podle ní vhodnější oddělit ŠVP od tematického učebního plánu. „Mít podrobně rozpracované učivo všech předmětů do jednotlivých měsíců či týdnů v ŠVP může být hodně svazující. V tematickém plánu je větší podrobnost na místě, například začínající učitel bude pravděpodobně za takové naplánování práce vděčný,“ soudí Mihulková.

Konzultující se často zajímají o to, jakými způsoby mohou naplňovat výstupy RVP v jednotlivých oblastech nové informatiky a digitální kompetence, s nimiž školy nemají zkušenosti, a mnohé nemají zatím pořízené ani digitální pomůcky pro žáky. Konzultantka Mihulková v této souvislosti doporučuje: „Když tvoříte ŠVP, je dobré nevázat se v něm na konkrétní roboty nebo stavebnice, pokud je ještě nemáte. Nová informatika se zpočátku dá učit i bez robotů a výstupy RVP naplníte také.“


Podpora škol při naplňování revize RVP ZV v digitální oblasti je financována Evropskou unií – Next generation EU prostřednictvím Národního plánu obnovy, komponenta 3.1 Digi (NPO Digi).


EU NPO MSMT

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více