Český tým dovezl z Tchaj-wanu zlatou medaili

V mezinárodní soutěži studentů Taiwan International Science Fair byla oceněna zlatou medailí práce Pavla Kletečky Aplikace technické analýzy na akciový trh. Gratulujeme!

Soutěž je organizována National Science Education Center of Taiwan. Nadaní středoškoláci mají možnost poměřit své síly v 13 oborech. Letošní ročník se konal od 5. února do 10. února 2023 v Tchaj-peji za účasti jak domácích, tak zahraničních studentů. Soutěže se zúčastnilo 288 studentů z 21 zemí. Česká republika do letošní soutěže nominovala dva zástupce, laureáty 44. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti, kteří soutěžili v oboru Behavioral & Social Sciences.

Práce Pavla Kletečky „Aplikace technické analýzy na akciový trh“, kterou zpracoval jako student Gymnázia Říčany, byla oceněna zlatou medailí. Alžběta Křivohlavá z Gymnázia J. Vrchlického Klatovy nás reprezentovala prací „Dva klatovské opisy Domine ad Ad juvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba“.

Návštěvníci soutěže projevili velký zájem nejen o postery českých soutěžících, ale naši studenti zaujali i tanečním vystoupením, které předvedli ve stříleckém a klatovském kroji. O velmi dobrých vzájemných vztazích s Tchaj-wanem svědčí i fakt, že na slavnostní zahájení a zakončení akce byla pozvána jako jediná zástupkyně „cizí země“ paní Marie Leflerová ze zastupitelského úřadu ČR.

Našim soutěžícím děkujeme za reprezentaci České republiky a přejeme jim další úspěchy v jejich vědecké práci.


TISF 2023 01

TISF 2023 02

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více