Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Analýza: Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zavádění změn v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí na základních školách a gymnáziích.

Dotazníkové šetření, které proběhlo v září 2022 na základních školách a gymnáziích, se soustředilo na podmínky a potřeby škol při revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP). Bylo osloveno 4 601 základních škol a gymnázií, odpovědi zaslalo 1 984 z nich. Na základě šetření vypracoval NPI ČR analýzu Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP. Zahrnuje jak školy, které již začaly vyučovat podle revidovaného RVP (71 % základních škol a 65 % gymnázií, které vyplnily dotazník), tak školy, které se na tuto výuku teprve připravují.


Školy potřebují více času

Z dotazníkového šetření vyplývá, že část škol změny odkládá na pozdější termín, jednak kvůli potřebě delšího časového období k přípravě, jednak z toho důvodu, že nechtějí v relativně krátkém časovém období upravovat své vzdělávací dokumenty vícekrát a čekají na komplexní revize RVP.

Za nejvýznamnější problém období implementace změn RVP ve školách považujeme pocit nedostatečné připravenosti učitelů v oblasti výuky digitálních kompetencí. Podle ředitelů škol jsou nejméně připraveni učitelé na prvním stupni základních škol. Patrná je ovšem také potřeba vzdělávání vyučujících předmětů na 2. stupni základních škol a na gymnáziích.

Zavádění změn do škol se potýká i se systémovými nedostatky českého školství, jako je nedostatečná kvalita technického vybavení, nedostatek kvalifikovaných učitelů informatiky v některých školách a nedostatek učitelů obecně.

Průběh a koordinace revize jsou na mnohých školách postaveny především na jedné osobě, kterou bývá ředitel školy.

Učitelé mají zájem o metodickou podporu

Národní pedagogický institut České republiky poskytoval během kalendářního roku 2022 vzdělávací akce na podporu implementace revidovaného RVP ve školách. V období od ledna do října 2022 bylo nabídnuto celkem 1 231 vzdělávacích akcí, na které se přihlásilo celkem 14 862 účastníků.

Podpora byla nejvíce přínosná pro orientaci ve změnách rámcových vzdělávacích programů a v návazných úpravách výuky nové informatiky.

Učitelům nejvíce vyhovují časově nenáročné formy podpory, jako jsou online vzdělávání v krátkém formátu, videomateriály s metodikami nebo inspiracemi do výuky a záznamy webinářů. Patrný je důraz na praktické využití informací. Ukázalo se, že samotné učební materiály bez doplňujícího vzdělávání nemají kýžený efekt.

ICT revize formy vzdelavani 2022


Inovované rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání přinášejí řadu změn. Došlo v nich k začlenění nové klíčové kompetence (digitální kompetence) a nového vzdělávacího oboru (Informatika). Školy mají povinnost tyto změny zapracovat do svých školních vzdělávacích programů.


EU NPO MSMT

Další aktuality

Automobilový průmysl na rozcestí

Jaké jsou trendy v dovednostech a zaměstnanosti v evropském automobilovém průmyslu? Analýza Cedefopu přináší vhled do jednoho z nejinovativnějších výrobních odvětví v Evropě, které se zároveň výrazně zaměřuje na výzkum.

Číst více

Závěry vzdělávací konference v Senátu: Učme se odolnosti a samostatnosti

Hlavním posláním konference, která se konala již počtvrté, bylo poukázat na důležitost a význam odolnosti a samostatnosti jako součásti výchovy mladé generace, a tím přispět k budoucí prosperitě České republiky.

Číst více

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu hovoříme o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více