U kulatého stolu 8. února jsme hovořili o výběru, nákupu a vyúčtování digitálních učebních pomůcek z prostředků NPO.

Základní rámec i metodickou podporu MŠMT představila vedoucí Oddělení podpory digitálního vzdělávání Anna Stočesová Martinková.

Petr Polívka, koordinátor IT guru, sítě odborných poradců, na konkrétních příkladech vysvětlil, jak mohou IT guru pomoci školám s výběrem a jakým technickým a jiným hlediskům je potřeba při rozhodování věnovat pozornost.

Markéta Benešová, ředitelka pražské ZŠ Bítovská, nám nabídla zkušenosti z vlastní školy.


Pod odkazy v popisu videa naleznete užitečné materiály metodické podpory na stránce edu.cz a inspirativní videoukázky využití digitálních pomůcek při výuce.


EU NPO MSMT

Další aktuality

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více