Sledujte s námi debatu: Výuka informatiky na základních školách speciálních v digitální době

U kulatého stolu 25. ledna se setkají pedagogičtí pracovníci ze škol, které vzdělávají žáky s mentálním postižením.

Změny v obsahu informatiky a zavedení digitální kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vyvolávají otázky, zda se tyto změny vztahují také na závažněji znevýhodněné žáky s mentálním postižením v základních školách speciálních. Vždyť digitální technologie vstupují i do jejich života – a ve vzdělávání mohou představovat důležitou podporu v procesu učení.

V této souvislosti hovoříme především o tabletech či chytrých telefonech, které pro závažněji znevýhodněné žáky představují dostupnou a snadno přenosnou kompenzační pomůcku. Je potřeba je naučit účelnému využívání digitální techniky v rámci běžného každodenního života, aby nabyté vědomosti byly prakticky a pravidelně využitelné v jejich dalším studijním, pracovním i osobním životě a podpořily je v co nejvyšší míře samostatnosti.

RVP pro obor základní škola speciální sice nebyl revidován, poskytuje však dostatečný prostor pro reakci za změny, které digitalizace do našich životů přináší, a pro aktualizaci výuky informačních a komunikačních technologií.

V debatě u kulatého stolu se o své zkušenosti podělí Lenka Říhová, zástupkyně ředitelky, a Iva Jelínková, ICT koordinátorka ze ZŠS Poděbrady, a Martina Lejsková, třídní učitelka speciální třídy v ZŠ Orlí Liberec.

Živě na YouTube kanálu 25. ledna 2023 v 15 hodin.

Další aktuality

Učitelé a školitelé v měnícím se světě

Jakou roli mají učitelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání v dobách společenských změn? A jak k jejich profesnímu rozvoji přistupují různé evropské země? Na to se zaměřil Cedefop ve svých publikacích.

Číst více

Zpráva o inspirativní konferenci Úspěšný ředitel

V závěru loňského roku proběhlo pod patronátem krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě setkání ředitelů škol a školských zařízení. Obsahovou náplň konference tvořila témata vycházející přímo z požadavků škol.

Číst více

Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě

Přinášíme vám praktické pomůcky pro plánování dalších kroků v práci s heterogenní třídou, jak pedagogickým pracovníkům, kteří ve škole začínají, tak zkušenějším pedagogům, hledajícím nové impulzy pro svou práci.

Číst více

Zveme vás na čtvrtý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

Živě: Pořizujeme digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy

Patříte ke školám, které v loňském roce nakoupily digitální pomůcky pro své žáky z prostředků Národního plánu obnovy nebo se je chystáte pořídit v letošním roce? Pak je kulatý stůl právě pro vás.

Číst více