Cedefop vyzývá zaměstnance, zaměstnavatele, studující a nezaměstnané k vyjádření jejich názoru na přidanou hodnotu mikrocertifikátů v rámci šetření, které potrvá do 15. ledna 2023.

Dotazník mikrocertifikáty

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) zve zaměstnance, zaměstnavatele, studující (mládež i dospělé) a nezaměstnané osoby, aby se zúčastnili šetření o přidané hodnotě mikrocertifikátů.

Mikrocertifikát je doklad o výsledcích učení, které si člověk osvojil krátkou studijní zkušeností. Výsledky učení jsou hodnoceny na základě transparentních a jasně definovaných kritérií. Studijní zkušenosti vedoucí k mikrocertifikátům mají učícímu se člověku poskytnout konkrétní znalosti, dovednosti a kompetence, které reagují na společenské, osobní a kulturní potřeby nebo potřeby trhu práce. Vlastníkem mikrocertifikátů je učící se jedinec, který je může sdílet dalším subjektům. Mikrocertifikáty mohou existovat samostatně nebo se seskupovat do větších celků. Stojí na zajišťování kvality podle standardů dohodnutých v příslušném odvětví nebo oblasti činnosti.

Úloha mikrocertifikátů při usnadňování učení pro účely zaměstnání je téma významné studie zpracovávané Cedefopem. Jejím cílem je přispět k lepšímu pochopení role, kterou hrají mikrocertifikáty při podpoře vzdělávání, odborné přípravy a učení souvisejícího s trhem práce a se zaměstnáním. Projekt nabídne nové poznatky o vlastnostech mikrocertifikátů, jejich přidané hodnotě pro učící se jednotlivce a zaměstnance i o jejich dopadu na stávající kvalifikace a systémy uznávání.

Hlavním zaměřením studie je porozumění významu mikrocertifikátů pro učícího se jedince a podmínkám, které je třeba splnit, aby mikrocertifikáty podpořily učící se na jejich kariérní cestě životem a napříč různými oblastmi vzdělávání a zaměstnání. Velmi důležité je zachytit názor jednotlivých držitelů mikrocertifikátů, jakož i účastníků vzdělávání a osob na trhu práce.

Za tímto účelem probíhají čtyři šetření (zaměřená na různé cílové skupiny). Respondenti jsou vyzváni k vyplnění krátkého dotazníku, v němž zaznamenají své zkušenosti a vnímání role mikrocertifikátů při podpoře celoživotního učení.

Využijte této příležitosti a sdělte Cedefopu svůj názor. Dotazníky jsou k dispozici pod těmito odkazy (v angličtině):

Šetření bude probíhat do 15. ledna 2023. Chcete-li získat více informací k obsahu, obraťte se na experty Cedefopu:

  • Anastasia Pouliou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Iraklis Pliakis: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více