Pravidla pro přihlašování a stornování účasti

Pravidla pro přihlašování do vzdělávacích programů pořádaných Národním pedagogickým institutem České republiky a pravidla pro stornování účasti.

Písemné přihlášení

Formuláře přihlášky naleznete pod následujícími odkazy:

Vyplněnou přihlášku zašlete poštou minimálně 10 pracovních dnů před začátkem programu (datum razítka pošty) nebo e-mailem 7 pracovních dnů před začátkem programu na adresu pořádajícího krajského pracoviště.

Online přihlášení

Na webových stránkách www.npi.cz provedete výběr vzdělávacího programu (na horní liště rozkliknete nabídku Vzdělávání a zvolíte si vzdělávací program podle aktuální nabídky). Tímto způsobem se lze přihlásit nejpozději 7 pracovních dnů před datem zahájení programu.

Ochrana osobních údajů

Oba typy přihlášení a termíny uzávěrek (není-li stanoveno jinak) považujeme za závazné.

Uvedené osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi, datum a místo narození jsou nezbytně nutné údaje pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Národní pedagogický institut České republiky má registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platba

Platba fakturou
Faktura bude vystavena po absolvováni vzdělávacího programu na udanou fakturační adresu.

Platba v hotovosti
Účastník ji hradí přímo na místě před zahájením vzdělávacího programu, po úhradě mu je vystaven doklad o zaplacení.

Odhlášení ze vzdělávacího programu a stornovací poplatek

Odhlášení z vybraného vzdělávacího programu lze provést e-mailem do 5 pracovních dnů před konáním jednorázového programu, do 15 pracovních dnů před konáním periodicky se opakujícího programu; klasickou poštou pak 8 pracovních dnů před zahájením jednorázového a 18 pracovních dnů před zahájením periodicky se opakujícího programu na adresu pořádajícího krajského pracoviště.
V případě odhlášení ve lhůtě kratší je účtován na úhradu vzniklých nákladů stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu. V případě neomluvené neúčasti je na úhradu vzniklých nákladů účtován stornovací poplatek ve výši 100 % ceny vzdělávacího programu.
Pokud se vzdělávacího programu nemůže zúčastnit přihlášená osoba, může být vyslán náhradník.