Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem KA3

Příprava programů DVPP.

V klíčové aktivitě 3 se postupně zpracovává nabídka vzdělávacích modulů, ze kterých jsou vytvářeny programy dalšího vzdělávání, ty jsou modifikovány pro konkrétní skupiny pedagogických pracovníků (např. vyučující v předškolním vzdělávání, vyučující 1. stupně ZŠ). Programy/moduly jsou pilotně ověřovány a pro jejich další realizaci v praxi jsou připravováni lektoři. Součástí aktivity je i příprava metodických materiálů na podporu společného vzdělávání; tyto materiály, resp. webináře k jednotlivým tématům vzdělávacích modulů jsou zveřejňovány na portálu RVP.CZ.

Programy DVPP jsou zaměřené na posílení profesních kompetencí spojených s realizací společného (inkluzivního) vzdělávání, jsou obsahově i pojetím diferencované vzhledem ke stupňům vzdělávání a připravují pedagogické pracovníky (PP) na práci s heterogenní skupinou žáků. Programy jsou připravovány pro jednotlivce i pedagogické sbory pro: témata základní přípravy pedagogických pracovníků pro společné (inkluzivní) vzdělávání; programy zaměřené na podporu rozvoje profesních kompetencí PP potřebných pro zavádění a realizaci společného vzdělávání v oblasti didaktické a oborově didaktické, obecně pedagogické, osobní a profesní kultivace atd.; rozšiřující témata pro oblast jednotlivých zdravotních znevýhodnění, pro vzdělávání žáků z jiných kulturních podmínek a také s odlišnými životními podmínkami; témata posilování komunikace uvnitř škol, pro spolupráci školy a rodiny, případně dalších subjektů, které přispívají k udržování sociální soudržnosti.

Cílem je zejména: stanovit kritéria pro výběr a následně pro hodnocení kvality lektorů; vytvořit tým lektorů pro vzdělávání PP; vytvořit programy dalšího vzdělávání ke klíčovým tématům potřebným pro úspěšné zavádění a realizaci společného vzdělávání; zajistit ověření připravených programů DVPP formou pilotáže.

Finální výstupy projektu


Logolink OP VVV