Příprava programů DVPP.

V klíčové aktivitě 3 se postupně zpracovává nabídka vzdělávacích modulů, ze kterých jsou vytvářeny programy dalšího vzdělávání, ty jsou modifikovány pro konkrétní skupiny pedagogických pracovníků (např. vyučující v předškolním vzdělávání, vyučující 1. stupně ZŠ). Programy/moduly jsou pilotně ověřovány a pro jejich další realizaci v praxi jsou připravováni lektoři. Součástí aktivity je i příprava metodických materiálů na podporu společného vzdělávání; tyto materiály, resp. webináře k jednotlivým tématům vzdělávacích modulů jsou zveřejňovány na portálu RVP.CZ.

Programy DVPP jsou zaměřené na posílení profesních kompetencí spojených s realizací společného (inkluzivního) vzdělávání, jsou obsahově i pojetím diferencované vzhledem ke stupňům vzdělávání a připravují pedagogické pracovníky (PP) na práci s heterogenní skupinou žáků. Programy jsou připravovány pro jednotlivce i pedagogické sbory pro: témata základní přípravy pedagogických pracovníků pro společné (inkluzivní) vzdělávání; programy zaměřené na podporu rozvoje profesních kompetencí PP potřebných pro zavádění a realizaci společného vzdělávání v oblasti didaktické a oborově didaktické, obecně pedagogické, osobní a profesní kultivace atd.; rozšiřující témata pro oblast jednotlivých zdravotních znevýhodnění, pro vzdělávání žáků z jiných kulturních podmínek a také s odlišnými životními podmínkami; témata posilování komunikace uvnitř škol, pro spolupráci školy a rodiny, případně dalších subjektů, které přispívají k udržování sociální soudržnosti.

Cílem je zejména: stanovit kritéria pro výběr a následně pro hodnocení kvality lektorů; vytvořit tým lektorů pro vzdělávání PP; vytvořit programy dalšího vzdělávání ke klíčovým tématům potřebným pro úspěšné zavádění a realizaci společného vzdělávání; zajistit ověření připravených programů DVPP formou pilotáže.

Finální výstupy projektu


Logolink OP VVV

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více