červen 2021 – červen 2023

Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. st. ZŠ

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

 • Mgr. Martin Krynický
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak vést distanční výuku v 1. třídě

 • PhDr. Hana Havlínová
 • Ph.D.
 • Mgr. Jitka Etheridge
 • Mgr. Alena Postupová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

2022

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

 • Ing. Květoslava Stejskalová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Kde najít nejnovější informace o současné češtině?

 • Mgr. Lucie Lukešová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Klíčová digitální kompetence na gymnáziu

 • Mgr. Patrik Kavecký
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová
 • MBA
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

 • Bc. Petr Pokorný
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Logopedická prevence v běžném režimu MŠ – tipy na přípravu logopedické chvilky

 • Mgr. Šárka Muchová
 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků

 • RNDr. Martin Hanus
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mapové vizualizace ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

 • Mgr. František Procházka
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

 • Mgr. Petra Boháčková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na ZŠ

 • Mgr. Petra Boháčková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

 • Mgr. Jan Berki
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Moderní výuka webu

 • Mgr. Zdeněk Hrdina
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

 • doc. PhDr. Stanislav Štěpáník
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Náš svět v datech

 • Mgr. Miloš Bukáček
W Z CS

Číst více