Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Zapojme všechny – Sociální pedagog jako partner a opora v procesu výchovy

Jak vypadá role sociálního pedagoga na střední škole? V čem je tato role důležitá pro žáky, pro pedagogy a celkově pro klima školy?

V podcastech jsme si povídali s ředitelem Střední školy řemesel a služeb v Děčíně Tomášem Daňkem a sociální pedagožkou na této škole Veronikou Jurišovou.

Sociální pedagogové nabízejí žákům podporu v širokém spektru obtíží. Ty školní, s docházkou, učením či motivací k němu, jsou často způsobeny těmi mimoškolními. Veronika Jurišová proto nabádá, aby byl žák a mladý člověk brán jako celek. Sociální pedagog z podstaty své pozice žákům poskytuje větší prostor a pomoc, než kolik si může ve svém čase dovolit pedagog. Může s žáky také mít jiný, méně formální vztah. Pedagogům zároveň uvolní ruce k větší přípravě do hodin a soustředění se na výuku.


Oba hosté hovořili o nutnosti otevřít pedagogy myšlence nechat si pomoci a vytvoření důvěry. Nabádají učitele, aby se nebáli delegovat práci a sociálního pedagoga brali jako partnera.

Jaké strategie z vedoucí pozice Daněk volí, aby pedagogy k využívání služby naklonil? Celkově zdůrazňuje, jak důležité je nebát se tápat, protože každá škola je unikátní ve svých potřebách. Sám se v začátcích obrátil o konzultaci na Jiřího Daňka, ředitele Asociaci sociálních pedagogů.

V podcastu se dotýkáme konkrétních příkladů z praxe, které sociální pedagog řeší. Od neznalosti českého jazyka, nedostatečných financí na jízdenky, školní pomůcky či na menstruační potřeby, a celkové nevědomosti žáků, že si mohou říct o pomoc. Protože se sociální pracovník velmi dobře orientuje v systému podpory, může správně nasměrovat žáka i celou rodinu.

Sociální pedagog může hrát klíčovou roli zejména pro ty žáky, kteří pocházejí z rodinného prostředí s nedostatečnou podporou. Může být nápomocný v rodinné dynamice, propojit žáky s nadacemi či institucemi, které zvládnou pomoci v těžkých životních situacích. Hraje důležitou roli v prevenci problémů. Pracuje s učiteli i rodiči, aby identifikoval důvody problémů žáků ve škole a hledal způsoby, jak je řešit. Podle hostů podcastu je klíčové, že se sociální pedagog snaží identifikovat a řešit problémy v raném stadiu, aby se nestaly vážnějšími.


Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme nepravidelně, ale aspoň jednou do měsíce. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty. Podcast vznikl v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.


Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt je spolufinancován EU.


Logolink OP VVV

Další aktuality

Automobilový průmysl na rozcestí

Jaké jsou trendy v dovednostech a zaměstnanosti v evropském automobilovém průmyslu? Analýza Cedefopu přináší vhled do jednoho z nejinovativnějších výrobních odvětví v Evropě, které se zároveň výrazně zaměřuje na výzkum.

Číst více

Závěry vzdělávací konference v Senátu: Učme se odolnosti a samostatnosti

Hlavním posláním konference, která se konala již počtvrté, bylo poukázat na důležitost a význam odolnosti a samostatnosti jako součásti výchovy mladé generace, a tím přispět k budoucí prosperitě České republiky.

Číst více

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu hovoříme o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více