Jak vypadá role sociálního pedagoga na střední škole? V čem je tato role důležitá pro žáky, pro pedagogy a celkově pro klima školy?

V podcastech jsme si povídali s ředitelem Střední školy řemesel a služeb v Děčíně Tomášem Daňkem a sociální pedagožkou na této škole Veronikou Jurišovou.

Sociální pedagogové nabízejí žákům podporu v širokém spektru obtíží. Ty školní, s docházkou, učením či motivací k němu, jsou často způsobeny těmi mimoškolními. Veronika Jurišová proto nabádá, aby byl žák a mladý člověk brán jako celek. Sociální pedagog z podstaty své pozice žákům poskytuje větší prostor a pomoc, než kolik si může ve svém čase dovolit pedagog. Může s žáky také mít jiný, méně formální vztah. Pedagogům zároveň uvolní ruce k větší přípravě do hodin a soustředění se na výuku.


Oba hosté hovořili o nutnosti otevřít pedagogy myšlence nechat si pomoci a vytvoření důvěry. Nabádají učitele, aby se nebáli delegovat práci a sociálního pedagoga brali jako partnera.

Jaké strategie z vedoucí pozice Daněk volí, aby pedagogy k využívání služby naklonil? Celkově zdůrazňuje, jak důležité je nebát se tápat, protože každá škola je unikátní ve svých potřebách. Sám se v začátcích obrátil o konzultaci na Jiřího Daňka, ředitele Asociaci sociálních pedagogů.

V podcastu se dotýkáme konkrétních příkladů z praxe, které sociální pedagog řeší. Od neznalosti českého jazyka, nedostatečných financí na jízdenky, školní pomůcky či na menstruační potřeby, a celkové nevědomosti žáků, že si mohou říct o pomoc. Protože se sociální pracovník velmi dobře orientuje v systému podpory, může správně nasměrovat žáka i celou rodinu.

Sociální pedagog může hrát klíčovou roli zejména pro ty žáky, kteří pocházejí z rodinného prostředí s nedostatečnou podporou. Může být nápomocný v rodinné dynamice, propojit žáky s nadacemi či institucemi, které zvládnou pomoci v těžkých životních situacích. Hraje důležitou roli v prevenci problémů. Pracuje s učiteli i rodiči, aby identifikoval důvody problémů žáků ve škole a hledal způsoby, jak je řešit. Podle hostů podcastu je klíčové, že se sociální pedagog snaží identifikovat a řešit problémy v raném stadiu, aby se nestaly vážnějšími.


Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme nepravidelně, ale aspoň jednou do měsíce. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty. Podcast vznikl v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.


Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt je spolufinancován EU.


Logolink OP VVV

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více