Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Konference zahájila veřejnou diskuzi k Hlavním směrům revize RVP ZV

V úterý 19. října proběhla za účasti ministra školství Roberta Plagy konference zahajující veřejnou diskusi k Hlavním směrům revize RVP ZV.

Během dvouhodinového programu panelisté představili sedm hlavních témat, která chtějí při psaní Hlavních směrů revize obsáhnout. Ve druhé polovině programu panelisté odpovídali na dotazy, které mohli diváci pokládat osobně na kameru nebo posílat písemně do chatu.

„Úspěch celé revize je spojen s tím, jestli bude akceptována, jestli bude pochopena a následně reflektována uvnitř školského prostředí,“ prohlásil na úvod konference ministr školství Robert Plaga. Klíčem k úspěchu revize je podle něj nejen odborná práce ustanoveného Expertního panelu, ale i transparentní a otevřená komunikace procesu tvorby revize k odborné i široké veřejnosti. „V průběhu celého procesu chceme komunikovat všechny naše úvahy a všechna témata, která řešíme, s pedagogickou veřejností, s odborníky a s lidmi, kteří nakonec tuto změnu budou realizovat v praxi," dodal předseda Expertního panelu Jan Jiterský z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Živě streamovaná konference s možností otevřeně se panelistů ptát na podrobnosti prací na revizi je jedním z kroků ke zmiňované transparentnosti. Moderátor Daniel Pražák vybíral z desítek dotazů diváků, mezi nejčastěji opakované dotazy patřily například ty, zda je reálné stihnout revizi do roku 2024, jak dlouho budou mít školy na zapracování změn nebo jestli panelisté čerpají inspiraci ze zahraničí. Konferenci online sledovalo 725 diváků.

Během živého přenosu byla zodpovězena jen část z desítek dotazů. Ty, které panelisté nestihli zodpovědět osobně na konferenci, budou vypořádány písemně a budou dostupné na stránkách Velké revize RVP ZV. Na těchto stránkách je umístěn záznam konference a také formulář na další dotazy, kterými se pak Expertní panel zabývá na svých zasedáních. 

Součástí transparentního a maximálně otevřeného procesu prací na revizi je také chystaná série osmi workshopů, které se budou konat na pedagogických fakultách po celém Česku na přelomu listopadu a prosince.

Na programu konference bylo i představení sedmi hlavních témat revize, která panel identifikoval na základě Strategie 2030+. Z tohoto dokumentu vyplývají témata, která je třeba při psaní Hlavních směrů revize obsáhnout a kterými se budou panelisté zaobírat v pracovních skupinách.

Součástí webu věnovaného velké revizi je přehledný harmonogram prací na revizi, stejně tak i zdroje, vize a základní teze, na kterých bude revize RVP ZV stát. Na stránkách jsou i členové panelu představeni v krátkých videorozhovorech, ve kterých mluví o své osobní motivaci k práci na revizích a jak si představují školu budoucnosti.

V Expertním panelu jsou zastoupeni jednak jednotlivci – dlouholetí ředitelé úspěšných škol, inovativní učitelé, akademici se specializací na vzdělávání, resp. kurikulum; jednak asociace či instituce (podle abecedního pořadí): Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace ředitelů gymnázií České republiky, Asociace ředitelů základních škol, Česká školní inspekce, Národní pedagogický institut České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, Učitelská platforma.

Expertní panel vytvoří dokumenty, které budou sloužit jako podklad pro realizaci RVP ZV Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR). Panel zároveň sbírá podněty k revizím kurikulárních dokumentů od NPI ČR a dalších subjektů, komentuje a dohlíží na soulad Hlavních směrů revize RVP ZV s jejich realizací NPI ČR a přijímá usnesení k průběhu a výsledkům revize a implementace RVP ZV. Doporučuje schválení revidovaných RVP ZV MŠMT. Expertní panel také vydává doporučení k implementaci a evaluaci RVP ZV.

Ustanovení Expertního panelu bylo prvním krokem k novému RVP ZV, který by měl zásadním způsobem pomáhat k naplňování cílů Strategie 2030+. Mimo jiné více zaměřit vzdělávání na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život nebo snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Harmonogram celého procesu revize RVP ZV:

  • Dokončení Hlavních směrů revize RVP ZV včetně veřejného projednávání – duben 2022
  • Tvorba samotného RVP a osvětlování jeho úpravy a veřejné projednávání – 2022 a 2023
  • Vydání revidovaného RVP ZV – září 2023
  • Start implementace ve školách – září 2024
  • Povinné zavedení revidovaného RVP ZV minimálně v 1. a 6. ročníku – září 2025

Tisková zpráva Word

Tisková zpráva PDF

Kontakt pro novináře:
Jan Štěpánek, oddělení komunikace s veřejností, Národní pedagogický institut České republiky, tel: +420 725 908 524, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavni smery RVP 01

Hlavni smery RVP 02

Hlavni smery RVP 03

Hlavni smery RVP 04

 Hlavni smery RVP 05

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více