Projekt Učíme online komunity Česko.Digital se propojuje s NPI

Smyslem spolupráce je usnadnit co největšímu počtu škol využívání digitálních technologií ve výuce a tím zkvalitnit nejen distanční výuku, ale i rozvíjet digitální kompetence žáků.

V reakci na uzavření škol během pandemie nemoci covid-19 se do projektu Učíme online zapojilo několik set dobrovolníků nejen z oblasti IT, a pomohlo tak stovkám škol se zvládnutím online výuky. Pomáhali jsme jim nejen se zprovozněním online výuky, ale organizovali jsme i webináře a výuková videa. Díky spojení s NPI ČR získá projekt Učíme online další možnost rozvoje, stabilitu a udržitelnost do budoucna,“ vysvětluje důvody předání projektu Tereza Gagnon, Head of Partnerships Česko.Digital.

NPI ČR přebírá dvě hlavní oblasti projektu Učíme online. Tou první je oblast Technologie do škol, jejímž cílem je dlouhodobé začlenění bezpečných digitálních technologií do výuky, druhou jsou webináře Učíme nanečisto a rozsáhlá videotéka mikrokurzů inspirujících k využívání moderních technologií a nových přístupů ve výuce.

Projekt Učíme online dokázal rychle nabídnout záchranný kruh stovkám škol bojujících s náhlým přechodem na distanční výuku. Zároveň během roku a půl své existence vytvořil funkční standard pro digitální vzdělávání, na který chceme v NPI ČR navázat a rozvíjet ho na co největším počtu škol. Usnadníme jim tak nejen zvládání výuky online, ale urychlíme i zavádění inovací do českého vzdělávacího systému a zpřehledníme podporu pedagogům,“ popisuje Ivo Jupa, ředitel NPI ČR, vizi dalšího rozvoje projektu.   

Důležitost digitálního vzdělávání stále roste. Podpora technické, ale i pedagogické stránky celého procesu jsou priority Národního plánu obnovy. Zároveň se mění rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání a gymnázia, které mezi stávající klíčové kompetence nově začleňují i digitální kompetence, přibude také nový vzdělávací obor Informatika.

Co to pro české školy znamená, přibližuje garant digitálního vzdělávání NPI ČR Ondřej Neumajer: „Digitalizace českého vzdělávání se poslední dobou výrazně zrychlila. Na internetu nalezneme nepřeberné množství webinářů, výukových videí a materiálů, vyučovat můžeme ze svého notebooku už dnes prakticky odkudkoliv, kde je dobré připojení. Zároveň čím dál více z nás zažívá i druhou stranu mince kyberšikanu, nebo třeba hackerský útok. Učitelé by proto měli umět nejen digitální technologie ovládat a tyto dovednosti rozvíjet i u žáků, ale zároveň u nich posilovat schopnost orientovat se v digitálním prostředí a rozpoznat, kdy nám technologie slouží a kdy už škodí a jak na to reagovat.“

Martina Habová, marketingová manažerka Česko.Digital, v této souvislosti dodává, že „cílem spolupráce je také poskytovat učitelům co nejlepší servis k tomu, aby mohli být opravdovými hybateli na poli digitalizace vzdělávacího systému a účinně rozvíjet digitální gramotnost žáků. Česko.Digital je tak kromě předání svého know how připraveno poskytovat NPI ČR podporu při zavádění inovací do praxe škol.“      

Vzájemnou spolupráci potvrdily komunita Česko.Digital a Národní pedagogický institut České republiky podpisem memoranda. V souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ budou společné aktivity směřovat k podpoře takových systémových změn, které pomohou budovat společnost schopnou postavit se celému komplexu současných i budoucích výzev a hledat jejich kreativní řešení.

Zdroje

O převzetí projektu Učíme online Národním pedagogickým institutem České republiky a vizích rozvoje českého vzdělávání v oblasti digitalizace mluvili 21. 10. 2021 v debatě Digitální budoucnost českého vzdělávání Tereza Gagnon a Martina Habová z Česko.Digital a Ivo Jupa s Ondřejem Neumajerem z Národního pedagogického institutu České republiky.

Tisková zpráva PDF

Tisková zpráva Word


Kontakty pro novináře

Jan Štěpánek, oddělení komunikace s veřejností, Národní pedagogický institut České republiky, tel: +420 725 908 524, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anežka Müller, Project & Community Coordinator, Česko.Digital, tel.: +420 773 633 753, e‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Česko.Digital

Česko.Digital je komunita IT profesionálů, kteří pro bono pomáhají neziskovým organizacím, samosprávě i státu dělat Česko lepším místem k životu. Od svého založení v květnu 2019 sdružila přes 4347 vývojářů, designérů, projektových a produktových manažerů a marketérů. Více o Česko.Digital na https://cesko.digital/.

Učíme online

Projekt Učíme online je aktivitou neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s více než 18 organizacemi, které usilují o proměnu českého školství skrz inovaci a digitalizaci. Více o Učíme online na www.ucimeonline.cz.

Ucime online 1

Ucime online 2

Další aktuality

Brněnský gymnazista uspěl v prestižní soutěži mladých vědců

Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno získal druhou hlavní cenu v soutěži mladých vědců Regeneron ISEF v Atlantě.

Číst více

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech

Mladí vědci z celé České republiky se sejdou v červnu na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Číst více

Zapojme všechny – Jak komunikovat s předškolními dětmi

Hostem podcastu Adély Pospíchalové je lektorka Radka Schillerová, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací.

Číst více

Německo: modernizace profesních profilů ve všech předpisech o odborné přípravě

Německo zmodernizovalo profesní profily v předpisech o odborné přípravě. Nové položky povinné pro všechna „učňovská“ povolání reagují na měnící se poptávku po dovednostech na trhu práce.  

Číst více

Sledujte spolu s námi: Jak pracovat s edukační robotikou

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Číst více