Ohlédnutí za závěrečnou konferencí projektu P-KAP

Netradičně pojatá konference nabídla příběhy protagonistů akčního plánování, zástupců SŠ a VOŠ, realizačních týmů KAP v krajích a jejich partnerů i pracovníků projektu.

Závěrečná konference projektu P-KAP se konala 22. září 2021. Nevydali jsme se cestou vypočítávání dosažených úspěchů výčtem realizovaných aktivit, úspěšně proinvestovaných finančních prostředků, množství podpořených organizací či osob, počtu seminářů, webinářů, metodických materiálů či přímé metodické podpory – vsadili jsme na příběh.

Ke konferenci se vracíme prostřednictvím prezentace a fotogalerie. Zároveň představujeme elektronickou brožuru Školní akční plán v životě školy a zajímavosti z krajského i školního akčního plánování. Na YouTube kanálu NPI budou k dispozici konferenční spoty, které fungovaly jako filmové předěly mezi jednotlivými tematickými bloky.

Zmiňme také protagonisty panelové diskuse, která se zabývala budoucností akčního plánování ve vzdělávání. Zúčastnili se jí Jan Mušuta za MŠMT, Ondřej Andrys za ČŠI, Arnošt Veselý za Strategii vzdělávací politiky 2030+, Ivo Jupa na NPI ČR, Antonie Ondrouchová zastupovala projekt P-KAP a Filip Kuchař nabídl zkušenosti z implementace krajského akčního plánu v Praze.

Prezentace protagonistů konference, fotogalerie, doprovodné elektronické materiály

Webové stránky konference

Další aktuality

Brněnský gymnazista uspěl v prestižní soutěži mladých vědců

Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno získal druhou hlavní cenu v soutěži mladých vědců Regeneron ISEF v Atlantě.

Číst více

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech

Mladí vědci z celé České republiky se sejdou v červnu na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Číst více

Zapojme všechny – Jak komunikovat s předškolními dětmi

Hostem podcastu Adély Pospíchalové je lektorka Radka Schillerová, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací.

Číst více

Německo: modernizace profesních profilů ve všech předpisech o odborné přípravě

Německo zmodernizovalo profesní profily v předpisech o odborné přípravě. Nové položky povinné pro všechna „učňovská“ povolání reagují na měnící se poptávku po dovednostech na trhu práce.  

Číst více

Sledujte spolu s námi: Jak pracovat s edukační robotikou

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Číst více