Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Ucelené informace pro rozhodování o vzdělávací dráze naleznete na jednom místě

Na webu Infoabsolvent naleznete novou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v České republice.

Web Infoabsolvent nabízí kompletní a aktualizované informace o středních a vyšších odborných školách ve všech kategoriích vzdělání v České republice, a to snadno na jednom místě. Kromě oborů a počtů žáků, které budou školy přijímat, zde naleznete i aktuální dny otevřených dveří a další informace o školách.

Díky propracovaným možnostem filtrování vzdělávací nabídky mohou zájemci vyhledávat podle oboru, povolání nebo konkrétních škol. Rozšířené vyhledávání současně nabízí možnosti filtrování na základě formy studia, vybraného regionu, zřizovatele škol, ale i zdravotního postižení. Pomůže tak klientovi najít školu přesně na míru jeho potřebám, v čemž je tento nástroj unikátní.

Vyhledávání na webu je velmi jednoduché a návodné, proto se s ním dá pracovat individuálně i skupinově. Navíc jsou informace o vzdělávací nabídce doplněny analýzami spokojenosti absolventů s vybraným oborem, ve kterých samotní absolventi hodnotí úroveň vzdělání a vybavenosti pro vstup na trh práce. Na to navazují další studie, jako jsou shoda vzdělání a zaměstnání, předčasné odchody ze vzdělávání nebo nezaměstnanost absolventů oborů. Klient tak může udělat informovanou volbu a mít přehled o tom, jaké možnosti se mu po vystudování určitého oboru otevřou na trhu práce.

Infoabsolvent může být nápomocný nejen při hledání té „pravé“ školy, ale i při rozhodování, jakým směrem se vzdělávat – a to prostřednictvím Profitestu, který je na webu zdarma a zprostředkovává základní karierové poradenství přímo z prostředí vašeho domova. Mimo informace týkající se vzdělávání a vzdělávací nabídky zde najdeme různé rady a tipy, jak pro klienty na základní nebo střední škole, tak pro dospělé nebo i kariérové poradce. „Jedná se o všestranný nástroj, který může ulehčit rozhodování všem zájemců o vzdělávání, protože výběr správného oboru je půlka cesty k úspěšnému absolvování studia“.


 Další informace naleznete na webu Infoabsolvent.

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více