Ucelené informace pro rozhodování o vzdělávací dráze naleznete na jednom místě

Na webu Infoabsolvent naleznete novou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v České republice.

Web Infoabsolvent nabízí kompletní a aktualizované informace o středních a vyšších odborných školách ve všech kategoriích vzdělání v České republice, a to snadno na jednom místě. Kromě oborů a počtů žáků, které budou školy přijímat, zde naleznete i aktuální dny otevřených dveří a další informace o školách.

Díky propracovaným možnostem filtrování vzdělávací nabídky mohou zájemci vyhledávat podle oboru, povolání nebo konkrétních škol. Rozšířené vyhledávání současně nabízí možnosti filtrování na základě formy studia, vybraného regionu, zřizovatele škol, ale i zdravotního postižení. Pomůže tak klientovi najít školu přesně na míru jeho potřebám, v čemž je tento nástroj unikátní.

Vyhledávání na webu je velmi jednoduché a návodné, proto se s ním dá pracovat individuálně i skupinově. Navíc jsou informace o vzdělávací nabídce doplněny analýzami spokojenosti absolventů s vybraným oborem, ve kterých samotní absolventi hodnotí úroveň vzdělání a vybavenosti pro vstup na trh práce. Na to navazují další studie, jako jsou shoda vzdělání a zaměstnání, předčasné odchody ze vzdělávání nebo nezaměstnanost absolventů oborů. Klient tak může udělat informovanou volbu a mít přehled o tom, jaké možnosti se mu po vystudování určitého oboru otevřou na trhu práce.

Infoabsolvent může být nápomocný nejen při hledání té „pravé“ školy, ale i při rozhodování, jakým směrem se vzdělávat – a to prostřednictvím Profitestu, který je na webu zdarma a zprostředkovává základní karierové poradenství přímo z prostředí vašeho domova. Mimo informace týkající se vzdělávání a vzdělávací nabídky zde najdeme různé rady a tipy, jak pro klienty na základní nebo střední škole, tak pro dospělé nebo i kariérové poradce. „Jedná se o všestranný nástroj, který může ulehčit rozhodování všem zájemců o vzdělávání, protože výběr správného oboru je půlka cesty k úspěšnému absolvování studia“.


 Další informace naleznete na webu Infoabsolvent.

Další aktuality

Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Číst více

Vychází publikace věnovaná předčasným odchodům ze vzdělávání

Autoři publikace projektu P-KAP se zamýšlejí nad tím, proč dochází k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému a jak podpořit prevenci v této oblasti.

Číst více

Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Číst více

Zapojme všechny – Když žáci pomáhají obětem šikany

V devatenáctém podcastu hovoříme s absolventy střední pedagogické školy, kteří se v současnosti věnují šikaně, kyberšikaně, trollingu a mezilidským vztahům obecně.

Číst více

Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Podívejte se na video projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), kde se dozvíte, co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji.

Číst více