Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Konference Kurikulum 2023 k revizím vzdělávacích programů

V Praze proběhla dvoudenní konference s mezinárodní účastí k tvorbě a změnám vzdělávacích obsahů.

Konference Kurikulum 2023 seznámila účastníky se zahraničními trendy a nabídla prostor pro výměnu dosavadních zkušeností s velkou revizí rámcových vzdělávacích programů v základním vzdělávání.

Přejít na stránky Velké revize

K tématu se za Českou republiku vyjádřil státní tajemník MŠMT Ondřej Andrys, zástupce ředitele odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT Jan Jiterský a ředitel Národního pedagogického institutu ČR Ivo Jupa.

kurikulum 2023

K účastníkům konference promluvil také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. 

Na konferenci se o své zahraniční zkušenosti podělili hosté z Nizozemska, Velké Británie a Severního Irska, Kypru, Finska, Irska nebo Slovenska.


Samotnou konferenci Kurikulum 2023 zahájil státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys: „Nastavení vzdělávacího obsahu je velmi důležitou složkou v mozaice kvalitního a efektivního vzdělávacího procesu, přičemž představy o tom, jaký by ten obsah měl být, se napříč společností různí. I proto je dobře, že máme příležitost diskutovat o pojetí kurikula v mezinárodní perspektivě a usilovat o to, aby se naše pohledy co nejvíce sbližovaly. Je velmi důležité, aby úpravy vzdělávacích programů reflektovaly vývoj společnosti a její proměnu a umožňovaly rozvoj relevantních znalostí, dovedností a kompetencí dětí a žáků směrem k maximální využitelnosti v nejistém a proměňujícím se světě,“ uvedl nejen ke konferenci, ale také k aktuálně probíhajícím revizím rámcových vzdělávacích programů.

Podle zástupce ředitele odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT Jana Jiterského je konference příležitostí navázat dlouhodobější spolupráci odborníků na kurikulum. 

„NPI ČR, jako partner konference, na základě zadání MŠMT organizuje širokou platformu odborníků a expertů, kteří popisují základní stavební kameny budoucího kurikula. Očekáváme, že tato konference nám pomůže inspirovat se v tom, jak tyto základní stavební kameny a hodnoty vzájemně propojovat, a zároveň přemýšlet o jejich následné implementaci do škol,“ přiblížil dosavadní vývoj revizí rámcových vzdělávacích programů ředitel Národního pedagogického institutu ČR Ivo Jupa.


Konferenci pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Organizátorem konference je Dům zahraniční spolupráce.


Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více