Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Cedefop vizualizuje aspekty odborného vzdělávání v EU

Charakteristiky odborného vzdělávání v EU a jejích státech rozpracovává interaktivní nástroj Cedefopu. Uživatelé mají na výběr ze čtyřicítky ukazatelů a možnost srovnávat mezi zeměmi. V čem vyniká, a v čem naopak zaostává Česká republika?

Jaký podíl žáků navštěvuje odborné vzdělávání? A jakou proporci v tom představují dívky? Jaké veřejné výdaje vynakládají státy na počáteční odborné vzdělávání? Ze čtyřicítky ukazatelů týkajících se odborného vzdělávání v Evropě je možné vybírat v online nástroji Klíčové ukazatele odborného vzdělávání a přípravy (Key indicators on VET).

Nástroj, který provozuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), poskytuje mezinárodně srovnatelný statistický obraz odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých členských zemích i v EU jako celku. Vysoce kvalitní datový rámec pokrývá strategické aspekty počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých, rozvoje dovedností a jejich kontextu.

Uživatelé mohou přistupovat k datům, stahovat je a používat vizualizace dat k porovnávání zemí a trendů v čase a ke sledování vývoje. Vizualizace dat představuje klíčové ukazatele odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím tabulek a grafů. Data lze vybírat buď podle ukazatele, nebo podle země a lze je exportovat v různých formátech.

Jak si stojí ČR oproti zbytku Evropy?

Z dat je možné si udělat poměrně komplexní představu o postavení a roli odborného vzdělávání v jednotlivých zemích. Česká republika se například vyznačuje mimořádně vysokým podílem žáků odborného vzdělávání, který v roce 2020 dosahoval 70 %, zatímco např. v Německu činil tento podíl 49 % a v Dánsku dokonce jen 38 %. Vyšší podíl žáků středních škol, kteří se vzdělávají ve středním odborném vzdělávání, mělo jen Srbsko (73 %) a Slovinsko (71 %). Zároveň u nás prochází odborným vzděláváním i výrazně nadprůměrný podíl dívek vzhledem k celkovému počtu dívek ve středním vzdělávání. V roce 2021 dosahoval 65 % oproti 42 % za EU. Nadprůměrné je i procento absolventů středního odborného vzdělávání v oborech věda, technologie, inženýrství a matematika; v roce 2019 dosáhlo 44 % oproti 36 % za EU.

Key indicators

Procento žáků vyššího sekundárního odborného vzdělávání (ISCED 3) ze všech žáků vyššího sekundárního vzdělávání (Cedefop)

Na druhé straně ČR patří k zemím s jen průměrným podílem žáků odborného vzdělávání s přímým přístupem do terciárního vzdělávání. Ten dosáhl v roce 2020 jen 68 %, zatímco v případě okolních zemí je podstatně vyšší; v Rakousku dosahuje 94 % a v Německu 91 %.

Zajímá Vás odborné vzdělávání v Evropě a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi? Prozkoumejte možnosti online nástroje Key indicators on VET.


Připravily Jana Trhlíková a Aneta Vencovská

Key indicators on VET [online]. Cedefop, 2023 [cit. 2023-03-28]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/key-indicators-on-vet


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Automobilový průmysl na rozcestí

Jaké jsou trendy v dovednostech a zaměstnanosti v evropském automobilovém průmyslu? Analýza Cedefopu přináší vhled do jednoho z nejinovativnějších výrobních odvětví v Evropě, které se zároveň výrazně zaměřuje na výzkum.

Číst více

Závěry vzdělávací konference v Senátu: Učme se odolnosti a samostatnosti

Hlavním posláním konference, která se konala již počtvrté, bylo poukázat na důležitost a význam odolnosti a samostatnosti jako součásti výchovy mladé generace, a tím přispět k budoucí prosperitě České republiky.

Číst více

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu hovoříme o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více