Charakteristiky odborného vzdělávání v EU a jejích státech rozpracovává interaktivní nástroj Cedefopu. Uživatelé mají na výběr ze čtyřicítky ukazatelů a možnost srovnávat mezi zeměmi. V čem vyniká, a v čem naopak zaostává Česká republika?

Jaký podíl žáků navštěvuje odborné vzdělávání? A jakou proporci v tom představují dívky? Jaké veřejné výdaje vynakládají státy na počáteční odborné vzdělávání? Ze čtyřicítky ukazatelů týkajících se odborného vzdělávání v Evropě je možné vybírat v online nástroji Klíčové ukazatele odborného vzdělávání a přípravy (Key indicators on VET).

Nástroj, který provozuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), poskytuje mezinárodně srovnatelný statistický obraz odborného vzdělávání a přípravy v jednotlivých členských zemích i v EU jako celku. Vysoce kvalitní datový rámec pokrývá strategické aspekty počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých, rozvoje dovedností a jejich kontextu.

Uživatelé mohou přistupovat k datům, stahovat je a používat vizualizace dat k porovnávání zemí a trendů v čase a ke sledování vývoje. Vizualizace dat představuje klíčové ukazatele odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím tabulek a grafů. Data lze vybírat buď podle ukazatele, nebo podle země a lze je exportovat v různých formátech.

Jak si stojí ČR oproti zbytku Evropy?

Z dat je možné si udělat poměrně komplexní představu o postavení a roli odborného vzdělávání v jednotlivých zemích. Česká republika se například vyznačuje mimořádně vysokým podílem žáků odborného vzdělávání, který v roce 2020 dosahoval 70 %, zatímco např. v Německu činil tento podíl 49 % a v Dánsku dokonce jen 38 %. Vyšší podíl žáků středních škol, kteří se vzdělávají ve středním odborném vzdělávání, mělo jen Srbsko (73 %) a Slovinsko (71 %). Zároveň u nás prochází odborným vzděláváním i výrazně nadprůměrný podíl dívek vzhledem k celkovému počtu dívek ve středním vzdělávání. V roce 2021 dosahoval 65 % oproti 42 % za EU. Nadprůměrné je i procento absolventů středního odborného vzdělávání v oborech věda, technologie, inženýrství a matematika; v roce 2019 dosáhlo 44 % oproti 36 % za EU.

Key indicators

Procento žáků vyššího sekundárního odborného vzdělávání (ISCED 3) ze všech žáků vyššího sekundárního vzdělávání (Cedefop)

Na druhé straně ČR patří k zemím s jen průměrným podílem žáků odborného vzdělávání s přímým přístupem do terciárního vzdělávání. Ten dosáhl v roce 2020 jen 68 %, zatímco v případě okolních zemí je podstatně vyšší; v Rakousku dosahuje 94 % a v Německu 91 %.

Zajímá Vás odborné vzdělávání v Evropě a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi? Prozkoumejte možnosti online nástroje Key indicators on VET.


Připravily Jana Trhlíková a Aneta Vencovská

Key indicators on VET [online]. Cedefop, 2023 [cit. 2023-03-28]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/key-indicators-on-vet


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více