Ivo Jupa: Díky zkušenostem jsme měli náskok

Již rok pomáháme učitelům a ředitelům škol se začleňováním ukrajinských dětí a žáků do výuky.

Do českých mateřských, základních a středních škol nastoupilo ve školním roce 2022/2023 téměř 50 000 dětí z rodin prchajících před válkou z Ukrajiny.

Situace se dotkla 64 % základních škol, 36 % mateřských škol a 57 % středních škol. 

Hned od prvních dnů války, v únoru loňského roku, jsme nabídli učitelům i ředitelům služby třinácti krajských center podpory. Jejich koordinátoři zodpověděli od začátku ruské invaze zhruba 25 000 dotazů, které se týkaly problematiky kolem začleňování ukrajinských dětí.

V Národním pedagogickém institutu již několik let vyvíjíme a prostřednictvím desítek externích kolegů v terénu úspěšně aplikujeme metodiky podpory zapojení nových dětí s odlišným mateřským jazykem do vyučování a dalšího života školy. Díky této zkušenosti jsme byli o krok napřed, ale namísto stovkám dětí a desítkám škol ročně jsme museli začít nabízet podporu desítkám tisíc dětí a tisícovkám škol. To, co děti potřebují, zůstalo stejné, ale to, jak jim to doručit, jsme museli nastavit úplně od začátku. Design služby pro stovky dětí a desítky tisíc dětí je prostě úplně jiný. Byla to hektická doba a výzva, se kterou jsme nemohli dopředu počítat. Kombinaci války za humny a téměř okamžitého nárůstu žáků, kteří nemluví česky, o cca 10 % se nám podařilo zvládnout také díky nebývalé spolupráci řady partnerů a organizací,” uvedl ředitel NPI ČR, Ivo Jupa.


Tým pracovníků NPI ČR uspořádal během uplynulého roku stovky webinářů, vzdělávacích programů a skupinových i individuálních konzultací, natočil 21 krátkých výukových videí, jak naučit děti cizinců základům češtiny. Didaktici NPI ČR vytvořili celkem 46 materiálů pro učitele, konkrétně metodických doporučení, vzdělávacích lekcí a pracovních listů. Pod hlavičkou NPI ČR se natáčely také podcasty, debaty a reportáže z různých koutů Česka.

NPI ČR bezplatně tlumočil 749 hodin ve školách a školských zařízeních a přeložil 1624 normostran textu. Ve spolupráci s Českou televizí vznikl vzdělávací pořad, v němž se děti spolu s kočkou Mínou a myškou Týnou učily česky. NPI ČR také založil a moderuje Facebookovou skupinu Učíme cizince, která má nyní téměř 1500 členů. 


Národní pedagogický institut spolupracuje na podpoře českých učitelů a škol s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, vzdělávacím portálem Edu.cz, neziskovými organizacemi jako META a Člověk v tísni a organizací UNICEF.

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více