Zpráva o inspirativní konferenci Úspěšný ředitel

V závěru loňského roku proběhlo pod patronátem krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě setkání ředitelů škol a školských zařízení. Obsahovou náplň konference tvořila témata vycházející přímo z požadavků škol.

Konference Úspěšný ředitel se konala 5. prosince 2022 a byla pedagogickou veřejností a vedením škol zastoupena v hojném počtu 110 účastníků.

Na počátku celé akce byl nápad krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě uskutečnit setkání ředitelů s konkrétní obsahovou náplní. Tento nápad byl následně podroben reflexi a verifikaci terénem. Z požadavků škol vyplynula finální témata, která tvořila obsahovou náplň konference.

Pozvánka

7 tematických bloků vedených erudovanými odborníky proběhlo vždy tak, že nejprve bylo lektorem představeno dané téma, účastníkům tak byl poskytnut odborný rámec, který byl následován příkladem dobré praxe některé ze škol. Po každém uzavřeném bloku následoval vymezený časový prostor k výměně zkušeností, networkingu a vzájemné konzultaci.


Na úvod vystoupil akreditovaný lektor školní a pedagogické psychologie pro Českou i Slovenskou republiku, vysokoškolský pedagog a uznávaný odborník Jan Svoboda. Jeho příspěvek byl zaměřen na práci s osobním rozvojem a týmem: „Je to v hlavě“ (Sebemotivace, Psychohygiena). Jan Svoboda strhl účastníky k interaktivní spolupráci, která vyústila v praktickou typologii týmu, již mohou ředitelé ihned po návratu z konference začít uplatňovat v praxi.

Dalším vystupujícím řečníkem byla Jitka Vegrichtová za Krajský úřad MSK, zastupující odbor rozvoje vzdělávání, která představila novinky ve financování.

Před poledním rautem se publiku představil klinický psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský pedagog Petr Nilius, jehož prezentovanou oblastí bylo klima ve škole, hodnoty a image školy.


Ve druhé části konference nabitý program navazoval na klima ve školách příkladem z terénu.

Ředitel best practice školy v Hlučíně-Rovniny, člen správní rady výzkumného a rozvojového centra REGIO, Miroslav Všetečka, představil fungování své školy a sboru a také prostředky, kterými dosáhl dobrého klimatu, vzájemného respektu a tolerance ve své škole. Hlučínská škola je v regionu velmi známá právě pro skvělé klima a diferencovaný přístup k žákům, což je znát na výsledcích absolventů školy, kteří jsou úspěšní i mimo Českou republiku. Miroslav Všetečka uvedl příklady, jak vedou žáky k podnikavosti a kritickému myšlení.

Dalším prezentujícím zastupujícím akademické prostředí byl pedagogický psycholog působící na Ostravské univerzitě Josef Kundrát. Účastníkům byla představena část výzkumné práce – nástroje, jimiž je možné měřit vztahy a postoje ve školách. Efektivní nástroj podá vedení školy cennou informaci o kvalitě vztahů na škole a ukáže možnosti, jak s těmito výsledky dále pracovat.

Na závěr konference vystoupil Chief Executive Officer ve společnosti Tasty Air Matěj Rejnoch s nabídkou jiného pohledu na virtuální realitu ve školách.


Po skončení oficiální části programu se účastníkům otevřel neformální prostor k výměně zkušenosti a diskuzní části.


Vzhledem k pozitivním ohlasům na tuto akci má tým krajského pracoviště NPI ČR Ostrava v úmyslu z takovýchto terénem oceňovaných počinů vytvořit pololetní tradici. Předpokládá se, že následná konference bude realizována na přelomu dubna/května 2023 a bude zaměřená na komunikaci škola – rodič – žák – učitel.


ostrava reditele

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více