Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Zpráva o inspirativní konferenci Úspěšný ředitel

V závěru loňského roku proběhlo pod patronátem krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě setkání ředitelů škol a školských zařízení. Obsahovou náplň konference tvořila témata vycházející přímo z požadavků škol.

Konference Úspěšný ředitel se konala 5. prosince 2022 a byla pedagogickou veřejností a vedením škol zastoupena v hojném počtu 110 účastníků.

Na počátku celé akce byl nápad krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě uskutečnit setkání ředitelů s konkrétní obsahovou náplní. Tento nápad byl následně podroben reflexi a verifikaci terénem. Z požadavků škol vyplynula finální témata, která tvořila obsahovou náplň konference.

Pozvánka

7 tematických bloků vedených erudovanými odborníky proběhlo vždy tak, že nejprve bylo lektorem představeno dané téma, účastníkům tak byl poskytnut odborný rámec, který byl následován příkladem dobré praxe některé ze škol. Po každém uzavřeném bloku následoval vymezený časový prostor k výměně zkušeností, networkingu a vzájemné konzultaci.


Na úvod vystoupil akreditovaný lektor školní a pedagogické psychologie pro Českou i Slovenskou republiku, vysokoškolský pedagog a uznávaný odborník Jan Svoboda. Jeho příspěvek byl zaměřen na práci s osobním rozvojem a týmem: „Je to v hlavě“ (Sebemotivace, Psychohygiena). Jan Svoboda strhl účastníky k interaktivní spolupráci, která vyústila v praktickou typologii týmu, již mohou ředitelé ihned po návratu z konference začít uplatňovat v praxi.

Dalším vystupujícím řečníkem byla Jitka Vegrichtová za Krajský úřad MSK, zastupující odbor rozvoje vzdělávání, která představila novinky ve financování.

Před poledním rautem se publiku představil klinický psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský pedagog Petr Nilius, jehož prezentovanou oblastí bylo klima ve škole, hodnoty a image školy.


Ve druhé části konference nabitý program navazoval na klima ve školách příkladem z terénu.

Ředitel best practice školy v Hlučíně-Rovniny, člen správní rady výzkumného a rozvojového centra REGIO, Miroslav Všetečka, představil fungování své školy a sboru a také prostředky, kterými dosáhl dobrého klimatu, vzájemného respektu a tolerance ve své škole. Hlučínská škola je v regionu velmi známá právě pro skvělé klima a diferencovaný přístup k žákům, což je znát na výsledcích absolventů školy, kteří jsou úspěšní i mimo Českou republiku. Miroslav Všetečka uvedl příklady, jak vedou žáky k podnikavosti a kritickému myšlení.

Dalším prezentujícím zastupujícím akademické prostředí byl pedagogický psycholog působící na Ostravské univerzitě Josef Kundrát. Účastníkům byla představena část výzkumné práce – nástroje, jimiž je možné měřit vztahy a postoje ve školách. Efektivní nástroj podá vedení školy cennou informaci o kvalitě vztahů na škole a ukáže možnosti, jak s těmito výsledky dále pracovat.

Na závěr konference vystoupil Chief Executive Officer ve společnosti Tasty Air Matěj Rejnoch s nabídkou jiného pohledu na virtuální realitu ve školách.


Po skončení oficiální části programu se účastníkům otevřel neformální prostor k výměně zkušenosti a diskuzní části.


Vzhledem k pozitivním ohlasům na tuto akci má tým krajského pracoviště NPI ČR Ostrava v úmyslu z takovýchto terénem oceňovaných počinů vytvořit pololetní tradici. Předpokládá se, že následná konference bude realizována na přelomu dubna/května 2023 a bude zaměřená na komunikaci škola – rodič – žák – učitel.


ostrava reditele

Další aktuality

Automobilový průmysl na rozcestí

Jaké jsou trendy v dovednostech a zaměstnanosti v evropském automobilovém průmyslu? Analýza Cedefopu přináší vhled do jednoho z nejinovativnějších výrobních odvětví v Evropě, které se zároveň výrazně zaměřuje na výzkum.

Číst více

Závěry vzdělávací konference v Senátu: Učme se odolnosti a samostatnosti

Hlavním posláním konference, která se konala již počtvrté, bylo poukázat na důležitost a význam odolnosti a samostatnosti jako součásti výchovy mladé generace, a tím přispět k budoucí prosperitě České republiky.

Číst více

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu hovoříme o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více