Úvodní setkání 19.9.2024 Sebe rozvojový modul 20.9.2024 Modul A – školské právo 3.10.2024 Modul A – školské právo 17.10. 2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 7.11.2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 28.11.2024 Modul C – financování školy –

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Miroslav Všetečka
 • Mgr. Jana Poledníková
 • Mgr. Jana Orszulíková
 • PaedDr. Dana Schönová

Číst více

14. a 15. října, 29. října 2024, vždy 9:00 - 16:00

Pedagogické diagnostikování v mateřské škole

 • Vladimíra Jurigová, MBA

Číst více

termíny budou doplněny - předběžně začátek 23.9.2024 (kurz bude mít 8 setkání - pondělky)

Rozvoj digitálních kompetencí v zeměpise

 • Mgr. Karel Malík
W Z

Číst více

24. 9. 2024 – 30. 6. 2026

Lídr školy - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. et Mgr. Vít Beran
 • Mgr. Markéta Bajerová
 • Mgr. Ing. Zuzana Bukovská
 • PhDr., Bc. Miloš Beneš
 • Mgr., Bc. Ladislav Dvořák
 • Mgr. Hana Vellánová
CS

Číst více

25. září 2024, 9:00–16:00

Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ

 • PhDr. Veronika Havelková, Ph.D.

Číst více

26. září 2024, 08:30–15:00

Formativní hodnocení žáků a jeho techniky

 • Mgr. Jana Masařová

Číst více

26. září 2024, 13:00–16:30

Problémové chování žáků (PAS) - on-line

 • Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.
CS

Číst více

26. září 2024, 09:00–15:30

Ženy ve vedoucích funkcích

 • Mgr. Jana Poledníková

Číst více

30. září - 9.00 - 16.00, 4. listopadu 9.00 - 13.00, 9. prosince 9.00 - 13.00, 3. února 9.00 - 13.00, 31. března 9.00 - 13.00, 26. května 9.00 - 13.00

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 • Mgr. Luboš Lisner
N

Číst více

bude upřesněno - podzim 2024

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • PaedDr. Milan Štoček
 • Mgr. Pavel Zeman

Číst více

Začátek říjen/listopad 2024

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Petr Baueršíma
 • Ing. Václav Čech
N

Číst více

říjen 2024-červen 2025, prezenční výuka v úterý vždy od 8:30

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Filip Jelínek
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. Nikola Mihulková
 • Mgr. Richard Macků, DiS,Ph.D.
 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Laibrt

Číst více

říjen 2024

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Danuše Kubová
 • Mgr. Pavel Černý, MBA
 • Mgr. Jaroslava Tomáňová
 • Mgr. Petr Chlebek
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Lektoři NPI ČR

Číst více

říjen 2024 - červen 2025 (dny konání pravděpodobně v pondělí cca 1x za 3 týdny) - bude upřesněno

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA
 • Mgr. Martin Lána
 • Mgr. Bc. Petr Dušánek
 • Mgr. Pavel Hodál
 • Mgr. Josef Kupka
 • PhDr. Bc. Gabriela Hrušková

Číst více

říjen 2024 - červen 2025, studijním dnem je úterý nebo pátek cca 1x 14 dní, od 9 hod.

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D., MBA
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Mgr. Pavel Hodál
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. et Bc. Martin Kaliba, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata

Číst více

říjen 2024; výukový den čtvrtek

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Ing. Michal Heczko
 • Bc. Jiří Chytil
 • Mgr. Jana Peřinová
 • Mgr. Ondřej Dudík
 • Mgr. Věra Kundrátová

Číst více

Podzim 2024 - otevřeno bude po naplnění kapacity

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

1. října 2024, 9:00–15:30

Jak usměrnit agresivitu?

 • Mgr. Zdeněk Vilímek

Číst více

říjen 2024

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN

Číst více