On line: 14. října 2022, 13.30 - 17.00; 15. října 2022, 8.30 - 15.30, 22. října 2022, 8.30 - 15.30; Prezenčně: 11. a 12. listopadu 2022, 8.30 - 18.00; listopad-prosinec - pedagogická praxe; 19. ledna 2023, 14.00 - 17.30

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Nicole Hovorková

Číst více

1. SEMESTR: 20. října 2022, 3., 10. a 24. listopadu 2022, 8. prosince 2022, 12. ledna 2023 (8.30 - 15.30) 19. ledna a 2. února - semestrální zkoušky (8.30 - 13.00) 2. SEMESTR: 16. února 2023, 2., 16. března 2023 (8.30 - 15.30) 30. března 2023 - semestrální zkouška (8.30 - 13.00) 3. - 28. dubna 2023 - pedagogická praxe v délce 8 vyuč. hodin, 11. května 2023 - Závěrečné zkoušky

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Kateřina Ježková
 • Mgr. Jiří Merta
 • Mgr. Edita Nevoralová
 • PaedDr. Jiří Vintr

Číst více

14. října 2022, 10.00 - 12.00

ŠKH - Šablony konzultace hromadná

 • Mgr. Lucie Holacká
 • Ing. Bc. Radka Krčková
Z

Číst více

24. a 25. února, 10. a 11. března, 21. a 22. dubna, 12. a 13. května, 9. a 10. června; termíny září, říjen a listopad 2023 budou upřesněny; pátek vždy 15.00 - 19.00, sobota vždy 9.00 - 18.30

Dramatická výchova na 1. stupni ZŠ

 • MgA. Monika Moravcová
N

Číst více

22. října 2022, 9.00 - 16.30

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

 • Mgr. Věra Bělehrádková
ZUS

Číst více

17. října 2022, 14.00 - 15.30

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele

 • PhDr. Šárka Mikesková
Z CS

Číst více

17. října 2022, 13.30 - 16.30

Skupinová intervize CZJ

 • Mgr. Radana Horníková, DiS.

Číst více

17. října 2022, 10.00 - 13.00

SPAP - Setkání tvůrců MAP, KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

17. října 2022, 15.00 - 18.00

Krajský workshop PrV

 • Mgr. Monika Chrobáková
Z

Číst více

17. 10. 2022, 13.30 - 16.30 hod.

Setkání krajské koordinační skupiny

 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
SPN

Číst více