8. října 2024, .00-.00

Spolupráce v území

 • Bez lektora

Číst více

26. září, 17. října, 14. listopadu a 5. prosince 2024, 9. ledna a 13. února 2025; vždy 9:00-15:00

Efektivní řízení školy

 • Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová
N

Číst více

22. srpna 2024, 9:30–11:45

Zpětná vazba moderně a efektivně

 • Mgr. Michal Brázda
Z CS

Číst více

25. listopadu 2024, 9:00–16:00

Nové metody výuky o holocaustu

 • Mgr. Miriam Mouryc
 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 • Mgr. et Mgr. Petr Lhotka
 • Martin Šmok
Z CS

Číst více

11. října 2024, 10:00–13:00

Supervize do škol

 • Mgr. Bc. Jitka Kaplanová, Ph.D.
Z

Číst více

20. září 2024, 10:00–13:00

Supervize do škol

 • Mgr. Bc. Jitka Kaplanová, Ph.D.
Z

Číst více

3.října, 17.října., 24.října., 14.listopadu., 21.listopadu.2024, 9.00 - 16.00 a 9. ledna 2025 9.00 - 14.00

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Milena Kohoutová
 • Mgr. Pavla Petruželová

Číst více

20. a 21. 1.2025, čas: 9:00-15:30

Moderní principy v předškolním vzdělávání

 • Mgr. Ondřej Koželuh

Číst více

24. října 2024, 9:00–15:00

Strategie adaptace dítěte v MŠ

 • Bc. Lenka Daňková

Číst více

17. března 2025, 9:00–16:00

Kultura školy podporující změnu a vedení procesu změny ve škole

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

17. května 2025, 9:00–16:00

Hra na varhany

 • MgA., Bc. Eva Polívková Bublová

Číst více

4. prosince 2024, 9:00–15:30

Zásobník aktivit učitele němčiny II.

 • Mgr. Lukáš Heřman

Číst více

20. září 2024, 9:00–17:00

VI. pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání

 • RNDr., Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
 • Bc. Ivana Lichtenberková
 • Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
 • Bc. et Bc. Ivana Böhmová
 • Mgr. Irena Palánová
 • Mgr. Ingrid Valentová
SPN Z

Číst více

10. a 17. září, 2. a 11. října 2024, 9:00 - 16:00

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

Číst více

14. října 2024, 13:00–16:00

Ředitelská kavárna

 • Mgr. Kamila Bobysudová

Číst více

16. října 2024, 09:00–12:00

Neurověda pro nejmenší, aneb jak rozvíjet mozek u dětí

 • Ing. Jana Ostřižková

Číst více

24. září 2024, 17:00–19:15

Digitální kompetence učitele při výuce neživé přírody

 • Mgr. Pavel Bokr
Z CS

Číst více

17. října 2024, 09:30–15:30

Nadané dítě v MŠ

 • Mgr. Monika Písková
SPN

Číst více