červen 2021 – červen 2023

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

 • Mgr. Hana Splavcová
 • PhDr. Hana Havlínová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

 • RNDr. Jitka Rambousková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

 • Mgr. Svatava Škodová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických výrazů

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ

 • doc. PaedDr. Martin Klimovič
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Badatelsky orientované vyučování (BOV) - úvod

 • Mgr. Lenka Pavelčíková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

 • RNDr. Jan Mourek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

České slovo v KonTextu

 • Ph.D. Tomáš Jelínek
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Chemický děj efektně i efektivně

 • PaedDr. Vladimír Sirotek
 • CSc.
 • Mgr. Vlastimil Šnajdar
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Cirkulární ekonomika v životě školy

 • PhDr. Dagmar Milerová Prášková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy

 • MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Co je to ten 3D tisk?

 • Mgr. Tomáš Feltl
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole

 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Filozofie změn v informatice v RVP ZV

 • Mgr. Jan Berki
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení v matematice na prvním stupni

 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
 • Mgr. Tereza Kottová
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

 • Mgr. Lenka Kramářová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Gradované úlohy na ZŠ a SŠ

 • Mgr. Tomáš Chrobák
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

 • Mgr. Tomáš Zadražil
W Z CS

Číst více