3. října 2022, 9.00 - 15.00

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

 • PhDr. Michaela Kaslová

Číst více

Bude upřesněno, program bude rozdělen na dvě odpolední setkání

Tandemová výuka na základní škole

 • Mgr. Jana Pluhařová

Číst více

říjen 2022

Učíme cizince. Poraďme se!

 • Mgr. Marie Najmonová
 • Ph.D.
 • doc. PhDr. Miluše Vítečková
 • Ph.D.

Číst více

05. října 2022, 17.00 - 18.30

Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb.

 • PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová
 • Mgr. Milena Tunkerová
 • Mgr. Marek Kundrát
W Z CS

Číst více

září 2021 až červen 2022 každou středu od 14:30 - 16:00; první hodina 22.9.2021

Roční konverzační kurz španělského jazyka

 • Mgr. Hana Rýdlová
 • Ing. Simona Zavadilová
 • DiS.

Číst více

5. října 2022, 8.30 - 13.00

Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách

 • PhDr. Petra Bendová
 • Ph.D.
DC W Z

Číst více

5. října 2022 (13.30 - 16.30 hod) a 12. října 2022 (13.00 - 16.00 hod)

Webinář - Adaptace a výuka žáků s OMJ na ZŠ

 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC W Z

Číst více

říjen 2022

Učíme cizince. Poraďme se!

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

7. října 2020, 09.00 - 15.00

Čtenářská gramotnost reálného života

 • Mgr. Jitka Vyplašilová

Číst více

7. října 2022, 13.00 - 15.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC N Z

Číst více

říjen 2022- červen 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Dagmar Šafránková
 • Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková

Číst více

říjen - prosinec 2022

Studium pedagogiky pro pedagogy VČ vykonávající dílčí přímou pedagog. činnost

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jitka Havlánová
 • Mgr. Jana Ščerbová

Číst více

10. října 2022, 9.00 - 15.30

Komunikace s rodiči

 • Mgr. Kamila Bobysudová
 • Andrea Červenková
 • DiS.

Číst více

11. října 2022, 14.00 - 15.00

Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků cizinců

 • Mgr. Marie Kobzová
DC Z

Číst více

11.10., 8.11., 6.12.2022, 10.1., 14.2., 14.3.2023

Strategické řízení a plánování ve školách

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová
 • MBA

Číst více

11. října 2022, 13.00 - 18.00

Webinář Jak postupovat v přijímání a začleňování žáků cizinců do ZŠ

 • Mgr. Klára Záleská
 • Ph.D.
DC W Z

Číst více

12. října 2022, 09.00 - 15.00

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení

 • Mgr. Judita Stuchlíková
 • Ing. Pavel Čížek
 • Lukáš Hutta
 • Ing. Miroslav Charouz
 • Václava Ircingová
 • Mgr. Markéta Novotná

Číst více

12. října 2022, 17.00 - 18.30

Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb.

 • PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová
 • Mgr. Milena Tunkerová
 • Mgr. Marek Kundrát
W Z CS

Číst více

12. října 2022, 9.00 - 15.30

Léčivé byliny a jedlé plevele

 • Ing. Tomáš Driml

Číst více

13. října 2022, 8.00 - 12.30

Webinář Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování

 • Mgr. Kristina Čadeni
 • DiS.

Číst více

14. října 2022, 12.00 - 14.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Eliška Pilíková
DC N Z

Číst více

14. října 2022, 9.00 - 15.30

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

 • Mgr. Leona Šímová

Číst více