38 Výsledků hledání

bude upřesněno

Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků cizinců

 • PaedDr. Antonín Herrmann
DC Z

Číst více

9. a 23. dubna 2024, 14,000 - 15.30. hod.

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

 • MgA. Petra Lacinová
DC UA W Z CS

Číst více

16. dubna 2024, 15:00–18:30

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem II

 • Mgr. Markéta Slezáková
 • Mgr. Barbora Nosálová
DC DC MV N W Z CS

Číst více

19. dubna 2024, 8:30–15:00

Strategie adaptace dítěte v MŠ

 • Mgr. Ondřej Koželuh
DC UU

Číst více

23. dubna 2024, 15:00–18:30

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II

 • Mgr. Barbora Nosálová
DC DC MV UA W Z CS

Číst více

23. dubna 2024, 8:30–12:00

Stáž - Modul 4: různé subjekty současně v jedné škole

 • PaedDr. Antonín Herrmann
 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC UU

Číst více

24. dubna 2024, 14:00–17:30

Webinář Specifika práce s dětmi s OMJ v mateřské škole

 • Mgr. Tereza Niková
DC N W Z CS

Číst více

26. dubna 2024, 08:00–11:30

Stáž - Modul 4: různé subjekty současně v jedné škole

 • Mgr. Martina Gabarová
DC UU Z

Číst více

29. dubna 2024, 13:30–17:00

Webinář Praktické zkušenosti s činností dvojjazyčného asistenta na ZŠ

 • Mgr. Ondřej Lněnička
 • Bc. Petra Lněničková Svobodová
DC DC MV N UA W Z CS

Číst více

3. května 2024, 10:00–13:00

Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk

 • Mgr. Markéta Slezáková
DC Z

Číst více

7. května 2024, 14:30–18:00

Webinář Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky - matematika

 • Mgr. Markéta Slezáková
DC DC MV N UA W Z CS

Číst více

15. května 2024, 14:00–17:20

Webinář - Autentické materiály ve výuce češtiny jako cizího jazyka

 • Mgr. Radim Ošmera
DC N UA UU W Z CS

Číst více

16. května 2024, 15:00–17:30

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

 • Mgr. Marie Najmonová, Ph.D.
 • Lektoři NPI ČR
DC Z

Číst více

17. května 2023, 08:30–13:30

Webinář Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. et Mgr. Petra Slavíková
 • Mgr. Klára Hannová
DC DC MV W Z

Číst více

21. května 2024, 9:00–15:00

Strategie adaptace dítěte v MŠ

 • Mgr. Ondřej Koželuh
DC UU

Číst více

21. května 2024, 15:00–18:30

Webinář Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. Markéta Slezáková
 • Mgr. Barbora Nosálová
DC DC MV UA W Z CS

Číst více

21. května 2024, 14:00–17:15

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky - zeměpis

 • Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
 • Mgr. Radim Ošmera
DC DC MV N W Z CS

Číst více