Vzdělávání instruktorů praktického vyučování

Nabízíme školám i zaměstnavatelům osmihodinový kurz pro lektory, kteří budou na pracovištích zaměstnavatelů připravovat instruktory na jejich práci se žáky a studenty v rámci zajišťování odborného výcviku nebo odborné praxe.

Kurz je vhodný jak pro učitele odborného výcviku, praktického vyučování, koordinátory spolupráce škol a zaměstnavatelů, tak pro interní lektory nebo personalisty firem.

Po absolvování kurzu, který nabízíme v online formě (příp. jako prezenční), získají lektoři podklady v elektronické podobě. Podle nich mohou realizovat vzdělávání instruktorů praktického vyučování v rozsahu 40 hodin. To kromě prezenčního studia zahrnuje také samostudium, praktický nácvik a závěrečný test. Školy či firmy si ovšem mohou podklady upravit podle vlastních potřeb – například doplnit obsah související s konkrétním oborem vzdělání nebo kurz organizačně rozdělit na jednotlivé bloky.


Termíny kurzů v roce 2024 vypisujeme v závislosti na zájmu veřejnosti.

Kurz je zpoplatněn částkou 700 Kč za účastníka a je otevřen při minimálním počtu 8 účastníků. Kurz je možné objednat např. také jako uzavřený, tj. pro minimálně 8 zájemců od jednoho zaměstnavatele.
Zájemci o kurz se mohou obrátit na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Instruktor praktického vyučování je pověřený zaměstnanec firmy, na jejímž pracovišti probíhá praktické vyučování. Vstupuje do každodenní interakce se žákem a při praktickém vyučování za ně nese odpovědnost. Instruktor pomáhá škole naplňovat školní vzdělávací program a formuje pracovní návyky a postoje žáků. Pro výkon práce instruktora není potřeba žádný kvalifikační předpoklad pedagogického charakteru. Zákon o pedagogických pracovnících totiž instruktora praktického vyučování, který působí výlučně na pracovišti zaměstnavatele, nezmiňuje.*


* Jinak je tomu ovšem v případě, že by zaměstnanec firmy chtěl působit ve škole jako učitel odborného výcviku. V souvislosti se schválením (červen 2023) novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně kvalifikačních podmínek pro zaměstnávání pedagogů. V případě učitele odborného výcviku novela uvádí novou kvalifikační cestu (§ 9 odst. 4). Pro snadnější zapojení odborníků do praxe je umožněno získat kvalifikaci učitele odborného výcviku absolventům středního vzdělání s maturitní zkouškou, příp. středního vzdělání s výučním listem a získáním profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka odborného výcviku (kód 75-022-R) v rámci Národní soustavy kvalifikací. Absolvované vzdělání by mělo odpovídat charakteru vyučovaného předmětu.


Vzdělávání instruktorů praktického vyučování přispívá k vyšší kvalitě praktického vyučování v reálném pracovním prostředí. Proškolený instruktor získává znalosti, které mu pomohou zorientovat se v dokumentech školy i souvisejících předpisech a získat větší jistotu při práci se žáky.


Zájemci o získání dokladu o profesní kvalifikaci NSK Instruktor/Instruktorka praktické výuky u zaměstnavatele (kód 75-016-N) mohou složit zkoušku před autorizovanou osobou. Pro zkoušku není vyžadováno předchozí formální vzdělání, ale je možné absolvovat přípravný kurz, pokud ho vzdělávací instituce nabízejí.


Zkušenosti s kurzem pro instruktory praktického vyučování

 


Publikace ke stažení

Instruktor 2015 – Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu


Kontakty

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Inspirace

Rozhovory se zástupci škol, které pořádaly kurzy Instruktor praktického vyučování v roce 2015 na středních školách v rámci projektu Pospolu:

Související články: