červenec 2022 - červen 2023

Formativní hodnocení v Informatice

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
 • PhDr. Veronika Laufková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Fyzika dopravní nehody

 • Ing. Michal Kešner
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

 • Mgr. Lenka Kramářová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Gradované úlohy na ZŠ a SŠ

 • Mgr. Tomáš Chrobák
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

červen 2022 - červen 2023

Historie dezinformací a nejčastější motivy jejich vzniku

 • doc. Mgr. Martin Paleček
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

 • Mgr. Tomáš Zadražil
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hodnocení při online výuce

 • Mgr. Petra Keprtová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků

 • Mgr. Monika Chrobáková
 • Mgr. Tomáš Chrobák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hranice (ne)možného v biologii

 • RNDr. Tomáš Petrásek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hry v hodinách matematiky

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Informatika na 1. stupni

 • Mgr. Hana Kuciánová
 • doc.PaedDr. Martina Maněnová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Jak chutnají brouci

 • Ing. et Ing. Anna Adámková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na digitální stopu

 • Ing. Irena Vajen
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na násobení na 1. stupni ZŠ?

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na podnětné prostředí pro učení

 • Mgr. Věra Váňová
 • Krejčová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na synchronní e-learning - Tipy pro výuku českého jazyka a literatury

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na téma autorská práva a licence na gymnáziu

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Jak podpořit neoblíbené chemické výpočty pomocí experimentů?

 • Mgr. Jitka Štrofová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více