červen 2021 – červen 2023

Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Svět očima mravence

 • prof. RNDr. Petr Ponížil
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení

 • Mgr. Eliška Suchánková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež

 • Mgr. Jana Sladová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Témata nové Informatiky: Informační systémy

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Teoretická východiska výuky oboru ICT

 • Ing. Bořivoj Brdička
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc

 • Mgr. Vladimíra Pánková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl a 2. díl

 • Mgr. Vladimíra Pánková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvořme pojmovou mapu v Informatice

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Ukázky ve Scratchi pro pokročilé - konkrétní téma

 • Ing. Petr Voborník
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ?

 • doc. PhDr. Eva Hájková
 • CSc.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Voda – život v každé kapce

 • Mgr. Iva Koutná
 • Mgr. Monika Havlásková
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

 • PhDr. Klára Eliášková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Výuka češtiny jako druhého jazyka na 1. stupni: materiály, aktivity a tipy

 • Mgr. Zuzana Janoušková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Využití otevřených dat ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni

 • Mgr. Jana Hanušová
 • Ph.D.
 • Ing. Petra Antlová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

 • Mgr. Josef Bobek
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

 • Mgr. Iva Škaloudová
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Vzdělávací role knihoven ve 21. století

 • Mgr. Jana Linhartová
 • Mgr. Pavlína Mazáčová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více