15. září 2022, 9.00 - 15.30

Rizikové chování dětí a mládeže

 • PaedDr. Zdeněk Martínek

Číst více

15. září 2022, 10.00 - 13.00

SPAP - Informační setkání realizátorů MAP a KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR
 • Bc. Gabriela Švehlová
 • Bc. Soňa Baueršímová
 • DiS.
Z

Číst více

19. září 2022, 9.00 - 15.30

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice

 • Mgr. Lukáš Javorek

Číst více

21. září 2022, 9.00 - 15.30

Aktivní učitel – angličtina párově a kooperativně

 • Mgr. Lukáš Heřman

Číst více

21.9.2022

Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení

 • Mgr. Judita Stuchlíková
 • Ing. Pavel Čížek
 • Lukáš Hutta
 • Ing. Miroslav Charouz
 • Václava Ircingová
 • Mgr. Markéta Novotná

Číst více

21. 9. 2022 - 26.4. 2023, 9.00 - 12.30

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová
 • Ph. D.
 • MBA

Číst více

září 2022 - červen 2023

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Hynek Nespěšný
 • PhDr. Mgr. Marie Klusoňová
 • Bc. Jaroslav Kocián
 • Mgr. Dana Veselá
 • Ph.D.
 • Mgr. Hana Treuová

Číst více

22. září 2022, 9.00 - 16.00

The Intelligence and Development Scales (IDS)

 • Mgr. Hana Burešová
 • Mgr. Alice Trávníková
CS

Číst více

23. září 2022, 09.00 - 17.00

Čj, M, Aj venku s propojením s Tv

 • Mgr. Eva Pospíchalová

Číst více

23. září 2022, 9.00 - 16.00

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

 • Mgr. Milena Kmentová
 • Ph.D.

Číst více

září/říjen 2022 - květen/červen 2023 (vyučovacím dnem jsou úterky nebo pátky cca 1x za 14 dní)

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Mgr. Bc. Alena Bačíková
 • MBA
 • Ing. Zbyněk Bárta
 • Ing. Zdeněk Cach
 • Mgr. Ondřej Dudík
 • Mgr. Josef Horálek
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata
DV CS

Číst více

..2022;;;9.00-16.30;;;září;;;2022

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

 • Mgr. Ladislava Košíková
ZUS

Číst více

říjen 2022 - březen 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Edita Nevoralová
 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Vladana Jančíková
 • PhDr. Jana Doležalová
 • Ph.D.

Číst více

termíny budou upřesněny - říjen 2022 - červen 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

3. října 2022 10–18, 4.–7. října 2022 vždy 9–17.30 a 8. října 2022 9–12:15

Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy

CS

Číst více

říjen 2022 - leden 2023

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová
 • Ph. D.
 • MBA

Číst více

říjen 2022 - březen 2023

Strategické řízení a plánování ve školách

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová
 • MBA

Číst více