06. března 2023, 17.00 - 18.00

Seznámení s metodickou příručkou: Hodnocení produktivních řečových dovedností, zpětná vazba ve výuce

 • Mgr. Martina Dočekalová
 • Ing. Eva Píšová
N W Z CS

Číst více

19. prosince 2022 a 17. ledna 2023, 9:00-12:30 hodin

Benchlearning - online

 • Mgr. Jana Kazíková

Číst více

12. prosince 2022, 15.00 - 16.30

Revize RVP ZV - DIGI plovárna

 • Mgr. Miroslava Ježková
Z

Číst více

14. října 2023 - únor 2024

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Lektoři NPI ČR
 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Vladana Jančíková
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Číst více

září 2024, předpokládané ukončení červen 2026

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Dřínovský
 • Mgr. Miloš Kostka

Číst více

6.10.2023 - 29.6.2024

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Aneta Kačmariková, MPA
 • Mgr. Pavlína Venzarová, MPA
 • Ing. Ladislav Forman
 • Ing. Alena Dobrovolná
 • Mgr. Stanislav Šturma
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

březen 2022 - červen 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Lektoři NPI ČR
 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Vladana Jančíková
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Číst více

26.9.2023 - 23.4.2024, 9.00 - 13.00

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

14.10.2023 - 29.6.2024, soboty

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
 • Bc. Sophia Dvořáková
 • Ing. Jitka Svobodová

Číst více

18.10.2023 - 27.3.2024, 9.00 - 13.30

Strategické řízení a plánování ve školách

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, MBA

Číst více

21.10.2023 - 29.6.2024,soboty

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Lenka Budínská
 • Bc. Sophia Dvořáková
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
 • Ing. Jitka Svobodová

Číst více

15. prosince 2022 a 26. ledna 2023, 9:00-12:30 hodin

Benchlearning - online

 • Mgr. Aleš Hajíček, DiS
 • Bc. Jiří Stárek

Číst více

8. prosince 2022, 16.00 - 19.00

Krajské kolokvium Předškolní a prvostupňové vzdělávání

 • Lektoři SYPO KA Kabinety - PVIZS
Z

Číst více

12. prosince 2022, 14.00 - 17.00

Workshop nová informatika

 • Mgr. Ondřej Dudík
Z

Číst více

07. prosince 2022, 14.00 - 17.00

Workshop nová informatika

 • Mgr. Ondřej Dudík
Z

Číst více

30.01.-02.02., 20.03.-23.03., 15.-18.05., 18.-21.09., 20.-23.11.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. Milan Appel
 • PhDr. Jaroslav Jindra
 • RNDr. Milan Macek, CSc.
 • Mgr. Kateřina Jarošová
 • Mgr. Aleš Bednařík
 • Mgr. Jaroslav Ondráček
ZNV

Číst více

14. prosince 2022, 09.30 - 15.00

Co se změnilo v tématu „začínající učitel“ od roku 2018 aneb reflektujeme výstupy Odborných panelů SYPO

 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
 • Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.
 • Ing. et Mgr. Vít Beran
 • Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík
 • Odborní pracovníci MŠMT
Z CS

Číst více

5. ledna 2023, 15.00 - 16.00

ŠKH - Šablony konzultace hromadná

 • Bc. Soňa Baueršímová, DiS.

Číst více