březen 2023 - červen 2023

¿Cómo podemos enseñar español?

 • David San José Martínez
 • Ilona Vašková
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

3D tisk v přírodovědném vzdělávání

 • Mgr. Tomáš Feltl
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

English is not boring

 • Mgr. Hynek Skořepa
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Geo4Tea: nová interaktivní aplikace pro učitele geografie

 • doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Hezky německy – práce s digitálními učebnicemi

 • PhDr. Veronika Hutarová
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Hrajeme si s němčinou

 • Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Seznámení s metodickou příručkou: Hodnocení produktivních řečových dovedností, zpětná vazba ve výuce

 • Mgr. Martina Dočekalová
 • Ing. Eva Píšová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Story-Based CLIL – efektivní nástroj pro seznamování s angličtinou

 • Mgr. Sylvie Doláková
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Strategie pro výuku cizího jazyka v heterogenní třídě I

 • PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Warmers, Coolers, Fillers

 • Mgr. Vladimíra Skopcová
W Z CS

Číst více

30. března 2023, 9.00 - 12.00

Partnerská kooperace - hospitace MAT

 • Mgr. Petr Desenský

Číst více

12. dubna 2023, 13.00 - 16.00

Partnerská kooperace - hospitace PrV

 • Mgr. Petr Desenský

Číst více

19. května, 9.00 - 15.00 hod (1. část), 22. května, 9.00 - 15.00 hod (2. část) a 15. června 2023, 9.00 - 14.00 hod (3. část)

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

 • Mgr. Iva Škaloudová
N UU Z

Číst více

29. března 2023, 15.00 - 18.00

Krajské kolokvium Informatika a ICT

 • Lektoři SYPO KA Kabinety - ICT
Z

Číst více

bude upřesněno

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Hana Borovičková
 • Mgr. Romana Šimková

Číst více

1. června 2023, 9.30 - 16.30

Algoritmizace a robotika

 • Lenka Forstová
Z CS

Číst více

19. dubna 2023, 16.00 - 18.00

Webinář - Role asistenta pedagoga při sociálním začleňování žáků s OMJ

 • Lektoři NPI ČR
DC N UA UU W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

21st Century Skills in our Lessons

 • Mgr. Vladimíra Skopcová
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Fonetika francouzštiny jako základ rozvoje řečových dovedností

 • PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Jak si poradit s metodou CLIL na ZŠ

 • Mgr. Helena Peřinová
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Metoda CLIL v němčině

 • Mgr. Klára Šlehoferová
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Nebojte se konverzovat - make them speak!

 • Mgr. Michal Grebeň
 • Mgr. Roman Chovanec
W Z CS

Číst více