září 2024 - červen 2025

Pedagogický leadership krok za krokem

 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Číst více

12. 11. (8.00-15.30), 3. 12. 2024 a dále 14. 1., 18. 2., 18. 3. a 22. 4. 2025 (vždy 8.00-11.15)

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
 • Lektoři NPI ČR

Číst více

27. srpna 2024, 13:00–16:00

Praktický úvod do umělé inteligence (AI dětem a NPI ČR)

 • Markéta Jedličková
N Z

Číst více

říjen 2024 - květen 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Petr Uherka, Dipl.Mgmt.
 • JUDr. Eva Herzánová
 • Ing. Iva Kršňáková
 • PaedDr. Dagmar Nejedlá

Číst více

30. července 2024, 09:00–12:00

Praktický úvod do umělé inteligence (AI dětem a NPI ČR)

 • Mgr. Barbora Karpíšková

Číst více

3. února 2024, 9:00–15:30

Příprava na konkurzní řízení na ředitele školy

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

8. října 2024, 9:00–15:30

Hodnocení pracovníků školy

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

12. září 2024, 13:00–16:00

Generativní AI jako pomocník učitele

 • Mgr. Tomáš Milička

Číst více

25. září 2024, 9:00–15:30

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

26. září 2024, 9:00–15:30

Specifické poruchy učení - prakticky

 • Ing. Jana Kozáková

Číst více

5. 11. a 6.11., 19.11. a 20.11. 2024 (14.30 - 18.00) online forma - bloky 1,2,3, prezenční forma blok 4 - 25.11 a 26.11. (8.30 - 15.00) , 5 prezenční závěrečný blok - 6.1.2025 (8.30 - 13.00)

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Martina Křivková
 • PhDr. Zuzana Širmerová, Ph.D.

Číst více

8. listopadu 2024, 8:30–15:30

Metody pro rozvoj finanční gramotnosti

 • Mgr. Lukáš Javorek

Číst více

listopad 2024 - červen 2025

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Irena Loudová, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

Číst více

26.11..2024, 09.00-15.30

Příprava na konkurzní řízení na ředitele školy

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

21. listopadu 2024, 08:30–14:30

Viditelné učení pro žáka, viditelné učení pro učitele

 • Mgr. Viktorie Petřivá
N

Číst více