1. října 2024, 13:00–17:00

Co jsou digitální kompetence a jak na ně SOŠ

 • PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.
 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Z

Číst více

24. září 2024, 14:00–18:00

DIGI ROADSHOW: Velké revize RVP - Digitální kompetence

 • Lektoři NPI ČR
Z

Číst více

1. října 2024, 9:00–15:30

Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

 • PhDr. Roman Liška, Ph.D. MBA

Číst více

13. listopadu 2024, 9:00–15:30

Efektivní komunikace

 • Mgr. Kamila Bobysudová

Číst více

12. listopadu 2024, 9:00–15:30

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Mgr. Kamila Bobysudová

Číst více

27. srpna 2024, 12:00–15:00

Generativní AI jako pomocník učitele

 • PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Číst více

29. srpna 2024, 9:00–13:00

Generativní AI jako pomocník učitele

 • PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Číst více

28. srpna 2024, 8:00–12:00

Generativní AI jako pomocník učitele

 • PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Číst více

7. října 2024, 9:00–15:00

Hospitace - součást řízení školy

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Číst více

11. listopadu 2024, 9:00–15:00

Hodnocení pracovníků školy

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

9. září 2024, 13:00–17:00

Webinář Preventivní program pro základní školy

 • PhDr. Lenka Skácelová
W

Číst více

17. září 2024, 9:00–15:30

Příprava na konkurz na funkci ředitele školy nebo školského zařízení

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

24. září 2024, 14:00–18:00

DIGI ROADSHOW: Velké revize RVP - Digitální kompetence

 • Lektoři NPI ČR
Z

Číst více

8. října 2024, 14:00–17:00

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky na 2. st. ZŠ

 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC MV Z

Číst více

20. června 2024, 16:00–19:00

Seberegulační techniky pro práci učitele v PBIS (Pozitivní podpora chování)

 • PhDr. Michaela Pachelová, Ph.D.
Z

Číst více