25. října 2022, 17.00 - 18.00

Finanční gramotnost

N W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Formativní hodnocení v Informatice

W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Fyzika dopravní nehody

W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Gradované úlohy na ZŠ a SŠ

W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hodnocení při online výuce

W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hranice (ne)možného v biologii

W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hry v hodinách matematiky

W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Informatika na 1. stupni

W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Jak chutnají brouci

W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na digitální stopu

W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na násobení na 1. stupni ZŠ?

W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na podnětné prostředí pro učení

W Z CS

Číst více