únor 2022 - červen 2023

Informatika na 1. stupni

 • Mgr. Hana Kuciánová
 • doc.PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Jak podpořit neoblíbené chemické výpočty pomocí experimentů?

 • Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Logopedická prevence v běžném režimu MŠ – tipy na přípravu logopedické chvilky

 • Mgr. Šárka Muchová
 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Náš svět v datech

 • Mgr. Miloš Bukáček
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé a nezdravé stravování

 • Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D.
 • Ing. Martin Adámek, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Pokusy na doma 2

 • Mgr. Lenka Kramářová
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Práce s informacemi, zdroji a odbornými texty

 • Mgr. Alena Chodounská
 • Mgr. Tomáš Razím
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Problémové oblasti světa

 • RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Programování s Pythonem

 • Martin Beneš
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Slovní úlohy v matematice pro střední odborné školy

 • Mgr. Josef Bobek
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež

 • Mgr. Jana Sladová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc

 • Mgr. Vladimíra Pánková
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Ukázky ve Scratchi pro pokročilé - konkrétní téma

 • Ing. Petr Voborník, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Výuka češtiny jako druhého jazyka na 1. stupni: materiály, aktivity a tipy

 • Mgr. Zuzana Janoušková
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Vzdělávací role knihoven ve 21. století

 • Mgr. Jana Linhartová
 • Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Zkušenosti s tandemovou výukou na 1. stupni

 • Mgr.Ing. Andrea Tláskalová
 • Mgr. Jana Pluhařová
W Z CS

Číst více

15. července 2022 - 30.června 2023

Webinář k podpoře začínajících učitelů

 • PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červenec 2022 - červen 2023

Řešení problémů a rušivého chování v MŠ

 • Mgr. Hana Kroupová
W Z CS

Číst více

9. ledna 2023, 8.30 - 15.00

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

 • PhDr. Michaela Kaslová

Číst více

7. října 2022 - Úvod, blok M1 (14:00 - 19:00), 8. října 2022 – blok M1 (8:30 - 9:30), blok M2 (10:00 - 17:00) 18. listopad 2022 – blok M3 (14:00 - 19:00); 19. listopad 2022 – blok M3 (8:30 - 9:30), blok M4 (10:00 - 17:00); 16. prosinec 2022- blok M5 - (14:00 - 19:00); 17. prosinec 2022 - blok M11 (8:30 - 9:30), blok M11 (10:00 - 17:00); 6. leden 2023 – exkurze ZŠ; 27. leden 2023 – blok M9 - (14:00 - 19:00); 28. leden 2023 - blok M9 - (8:30 - 9:30), blok M8 (10:00 - 17:00); 17. únor 2023 - blok M12 - (14:00 - 19:00); 18. únor 2023- blok M13 - (8:30 - 9:30), blok M11 (10:00 - 17:00); 24. březen 2023 - blok M14 - (14:00 - 19:00), 25. březen 2023 M14 - (8:30 - 9:30), blok M15 (10:00 - 17:00); 14. duben 2023 – exkurze SŠ, 15. duben 2023 – blok M16 (8:30 – 15:30); 22.červen 2023 – 25.červen 2023 – závěrečné zkoušky; Moduly M6, M7,M10, M17, M18 –elearning, průběžně;

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D:
 • Mgr. Tomáš Milička
 • PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 • Mgr. Kristýna Dostálová
 • Mgr. Renáta Bugárová
 • Mgr. Jana Kazíková
DV CS

Číst více

bude upřesněno

Studium pro asistenty pedagoga

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

19.11., 3.12., 10.12.2022, 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 18.2., 25.2., 4.3., 18.3., 22.4., 17.6.2023, soboty

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Lenka Budínská
 • Bc. Sophia Dvořáková
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.
 • Ing. Jitka Svobodová

Číst více

6. listopadu 2022, 9.00 - 17.00

Sportovní a taneční průprava pro děti

 • Ing. Veronika Jedková
ZNV

Číst více