září 2022 - červen 2023

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Jana Poledníková
 • Mgr. Jana Orszulíková
 • PaedDr. Dana Schönová
 • Mgr. Jiří Bakončík

Číst více

termíny prezenční výuky: 5. 10., 11. 10., 1. 11., 22. 11., 13. 12. 2022 a dále 11. 1., 1. 2., 22. 2., 15. 3., 5. 4. 2023 (vždy od 8.30 do 15.30 hodin) + stáže + závěrečné zkoušky (termíny budou upřesněny)

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

N

Číst více

září 2022, termín bude upřesněn

Workshop nová informatika

 • Ing. Alexandr Fales
Z

Číst více

září 2022 - červen 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Edita Nevoralová
 • Mgr. Marie Najmonová
 • Ph.D.
 • doc. PhDr. Miluše Vítečková
 • Ph.D.
 • PhDr. Miroslav Procházka
 • Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Ježková
 • PaedDr. Jiří Vintr

Číst více

září 2022

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Mgr. Bc. Alena Bačíková
 • MBA
 • Ing. Zbyněk Bárta
 • Ing. Zdeněk Cach
 • Mgr. Ondřej Dudík
 • Mgr. Josef Horálek
 • Ph.D.
 • Mgr. Daniel Janata

Číst více

3. září 2022 - 29. duben 2023, soboty

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Lenka Budínská
 • Bc. Sophia Dvořáková
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová
 • Ph.D.
 • Ing. Jitka Svobodová

Číst více

5. září 2022, 13:00 - 16:00

SPAP - Informační setkání realizátorů MAP a KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR
 • Mgr. Radka Štruncová
Z

Číst více

7. září 2022, 9:00 - 16:30, 15. září 2022, 9:00 - 16:30, 4. října 2022, 9:00 - 16:30, 12. října 2022, 9:30 - 16:30, 1. listopadu 2022, 9:00 - 16:30, 29. listopadu 2022, 9:00 - 12:00,

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Vladana Jančíková
 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Marie Vondráčková

Číst více

15. a 22. září; 13. října; 3. a 10. listopadu; 1. a 8. prosince 2022; 12. a 19. ledna 2023, 9:00 až 15:30. Závěrečné zkoušky 26. ledna 2023.

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PaedDr. PhDr. Věra Kosíková
 • Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková

Číst více

9.9. a 23.9.2022; 7.10. a 21.10.2022; 4.11 a 18.11. 2022; 2.12.2022; 10.2. a 24.2. 2023; 10.3. a 24.3.2023; 7.4. a 21. 4. 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Jana Doležalová
 • Ph.D.
 • PhDr. Jindra Vondroušová
 • Ph.D.
 • Mgr. Markéta Levínská
 • Ph.D.
 • Mgr. Irena Loudová
 • PhD.
 • doc. PhDr. Tomáš Svatoš
 • Ph.D.
 • Mgr. Iva Junová
 • Ph.D.

Číst více

10. září 2022 - 29. duben 2023, soboty

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová
 • Ph.D.
 • Bc. Sophia Dvořáková
 • Ing. Jitka Svobodová

Číst více

září 2022 - červen 2023, zahájení středa 21. září 12:00 - 17:30

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

4. a 12. listopadu, 2. prosince 2022, 6. a 20. ledna, 10. a 24. února, 3., 24. a 31. března, 14. a 28. dubna, 11., 12., 24. a 26. května 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková
 • PhDr. Mgr. Bc. Oldřich Šik
 • MBA
 • Mgr. Milena Peteříková

Číst více

od září 2022 (+ 2 roky)

Lídr školy - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Hana Vellánová
 • Mgr. Markéta Bajerová
 • Ing. et Mgr. Vít Beran
 • PhDr. Miloš Beneš
 • Mgr.
 • Bc. Ladislav Dvořák
 • PhDr. Hana Košťálová
CS

Číst více

14. září 2022, 8.30 - 15.00

Leadership jako proces vedení lidí

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová
 • MBA

Číst více

15. září, 6. října, 10. listopadu, 1. prosince 2022 a 12. ledna 2023, 9.00 - 15.30

Praktický workshop anglického jazyka pro výuku žáků 1. stupně ZŠ

 • MAppLing. Monika Skořepová

Číst více

15. září 2022, 9.00 - 15.30

Rizikové chování dětí a mládeže

 • PaedDr. Zdeněk Martínek

Číst více

15. září 2022, 10.00 - 13.00

SPAP - Informační setkání realizátorů MAP a KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR
 • Bc. Gabriela Švehlová
 • Bc. Soňa Baueršímová
 • DiS.
Z

Číst více

19. září 2022, 9.00 - 15.30

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice

 • Mgr. Lukáš Javorek

Číst více

21. září 2022, 9.00 - 15.30

Aktivní učitel – angličtina párově a kooperativně

 • Mgr. Lukáš Heřman

Číst více