16. a 18. ledna 2023 14.00 - 18.00

Webinář Problémové chování žáků

 • PaedDr. Zdeněk Martínek

Číst více

24. ledna 2023, 8.30 - 15.00

Finanční řízení v praxi ředitele školy

 • PaedDr. Dana Schönová

Číst více

26. ledna 2023, 8.30 - 14.30

Komunikace s rodiči v problémových situacích

 • PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Číst více

únor - květen 2023

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Martina Křivková
 • Mgr. Nicole Hovorková

Číst více

17. března 2022 - 30.června 2023

Webinář k podpoře začínajících učitelů

 • Mgr. Bc. Věra Šimečková
 • Mgr. Libor Skala
W Z CS

Číst více

10. května 2022 v 16:30 - 18:30 hod

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Klára Záleská
 • Ph.D.
DC UA

Číst více

23. října 2022 až 31. prosince 2025

Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou I.

 • PaedDr. Ivo Kalvínský
 • PaedDr. Jana Ptáčková
 • PhDr. Václava Masáková
 • PhDr. Jiří Broža
CS

Číst více

Termíny budou upřesněny po přihlášení dostatečného počtu účastníků.

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Helena Lazarová
Z

Číst více

6. září 2022 v 15:00 - 17:00 hod

Webinář - Podpora procesů adaptace a integrace dětí/žáků z Ukrajiny (cizinců)

 • Mgr. Hana Svobodová
 • Dr.phil.
DC UA

Číst více

květen 2022, předpokládané ukončení červen 2024

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová
 • Ph.D.
 • Mgr. Petr Dřínovský
 • Mgr. Miloš Kostka
CS

Číst více

30. června, 1., 18., 19., 20. , 21., 22. července; 22., 23., 24., 25., 26. srpna; 15.,16. září; 6. a 7. října 2022

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková
 • PhDr. Mgr. Bc. Oldřich Šik
 • MBA
 • Mgr. Milena Peteříková

Číst více

září 2022

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP

 • Mgr. Tomáš Pavlas

Číst více

26. srpna 2022, 10.00 - 14.30

Nálepkování nadaných žáků ve školní výuce

 • Mgr. Eva Klimecká
 • Ph.D.
SPN

Číst více

26. srpna 2022, 8.00 - 9.45

Setkání krajské koordinační skupiny

 • Mgr. Eva Klimecká
 • Ph.D.
SPN

Číst více

29. srpna 2022, 08.30 - 13.00

Nálepkování nadaných žáků ve školní výuce

 • Mgr. Eva Klimecká
 • Ph.D.
SPN

Číst více

30. srpna 2022 v 16:30 - 18:00 hod

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Klára Záleská
 • Ph.D.
DC UA

Číst více

podzim 2022, termíny budou upřesněny

Profesní průprava zástupců ředitele

Číst více

leden/únor 2023 - listopad 2023, termíny budou upřesněny (předpokládaný výukový den - čtvrtek)

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

N

Číst více