8. listopadu 2022, 14.00 - 15.00

Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků cizinců

 • Mgr. Marie Kobzová
DC Z

Číst více

8. listopadu 2022, 9.00 - 15.30

Příroda kolem nás

 • Ing. Tomáš Driml

Číst více

9. a 15. listopadu 2020 (8.30 - 14.30)

Formativním hodnocením k lepším výsledkům žáků

 • Mgr. Viktorie Petřivá

Číst více

9. listopadu 2022, 14.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Eliška Pilíková
DC N Z

Číst více

10. listopadu 2022, 8.00 - 16.00

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

10. listopadu 2022, 9.00 - 15.00.

Obrázkové kartičky v hodině angličtiny na 1. stupni ZŠ

 • Ing. Jana Kozáková

Číst více

16. listopadu 2022, 9.00 - 15.00

Aktivní učitel - Zásobník aktivit učitele AJ

 • Mgr. Lukáš Heřman

Číst více

18. listopadu 2022, 13.00 - 15.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC N Z

Číst více

2022/2023 podle počtu zájemců

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Helena Kumperová
 • Lektoři NPI ČR

Číst více

23. listopadu 2022, 14.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Eliška Pilíková
DC N Z

Číst více

30. listopadu 2022, 9.00 - 15.30

Přírodovědné činnosti ve školní družině

 • Ing. Tomáš Driml

Číst více

bude upřesněno, 14.30 - 16.45

Součinnost ŠPZ a školy - intervizní setkání s pedagogy ZŠ

 • PhDr. Miloslava Svobodová
SPN Z

Číst více

prosinec 2022 - říjen 2023

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Helena Kumperová
 • Mgr. Jitka Škrabánková
 • Mgr. Danuše Kubová
 • Mgr. Jana Ščerbová

Číst více

7. prosince 2022, 09.00 - 16.00

Kazuistický seminář k nástroji SON-R

 • Mgr. Lucie Kociánová
CS

Číst více

13. prosince 2022, 14.00 - 15.00

Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků cizinců

 • Mgr. Marie Kobzová
DC Z

Číst více

15. prosince 2022, 9.00 - 15.30

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice

 • Mgr. Lukáš Javorek

Číst více

15. prosince 2022, 9.00 - 15.00.

Obrázkové kartičky v hodině angličtiny na 1. stupni ZŠ

 • Ing. Jana Kozáková

Číst více

1x za 14 dnů PONDĚLÍ 9-14,30 -zahájení únor 2023

Koordinátor školního vzdělávacího programu - Studium k výkonu specializovaných činností

 • RNDr. Pavel Nezval

Číst více