18. října 2022, 14.00 - 16.30

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

 • Odborní pracovníci NPI ČR
DC UA Z

Číst více

19. října 2022, 9.00 - 15.30

Ekohry v mateřské škole

 • Ing. Tomáš Driml

Číst více

19. října 2022, 17.00 - 18.30

Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované podle § 16, Zákona č. 561/2004 Sb.

 • PhDr. Mgr. Ing. Renata Votavová
 • Mgr. Milena Tunkerová
 • Mgr. Marek Kundrát
W Z CS

Číst více

19. října 2022, 8.30 - 15.00

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Číst více

..2022;;;8.30-15.00;;;bude upřesněno;;;

Využití kalkulátorů ve výuce přírodovědných předmětů

 • Mgr. David Brebera
SPN

Číst více

20. října 2022, 9.00 - 15.30

Prožitkové a dramatické hry

 • PhDr. Marie Pavlovská
 • Ph.D.

Číst více

21. října 2022, 13.00 - 15.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC N Z

Číst více

22. října 2022, 9.00 - 18.00

Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ

 • MgA. Jan Meisl
 • ArtD.
ZUS

Číst více

24. 10. 2022 9:00 - 15:30; 25. 10. 2022 9:00 - 15:00; 21. 11. 2022 9:00 - 15:30; 22. 11. 2022 9:00 - 15:00

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Stanislav Kutálek

Číst více

25. října 2022, 9.00 - 16.00

Komunikace s rodiči v problémových situacích

 • PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Číst více

25. října 2022, 14.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Eliška Pilíková
DC N Z

Číst více

1.část 1:11.2022 (9-15h), 2.část 15.11.2022 (9-15h)

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

 • Bc. Lenka Daňková

Číst více

2. listopadu 2022, 9.00 - 15.00

Efektivní práce s portfoliem dítěte v MŠ

 • Mgr. Bc. Alena Kroupová

Číst více

2. listopadu 2022, 8.30 - 15.00

Vedení poradenského rozhovoru

 • Mgr. Petra Šnepfenbergová

Číst více

3. a 4. listopadu 2022, 9.00 - 14.00 hodin

Kolokvium ředitelů ZUŠ/SUŠ

 • PhDr. Ilona Juhásová

Číst více

3. listopadu 2022, 9.00 - 15.30

Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování

 • Mgr. Kristina Čadeni
 • DiS.

Číst více

4. listopadu 2022, 13.00 - 15.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC N Z

Číst více

listopad 2022 - březen 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Helena Kumperová
 • Mgr. Jana Ščerbová

Číst více

listopad 2022 - březen 2023

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jana Ščerbová
 • Mgr. Helena Kumperová

Číst více