06. prosince 2022, 14.00 - 16.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Lenka Picková
DC UU W Z

Číst více

online 4 semináře termín bude upřesněn, prezenčně 2 semináře termín bude upřesněn.

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Jan Kubát
 • Mgr. Pavla Sýkorová
Z

Číst více

13.prosince 2022, 09:00 - 11:00

SPAP - Informační setkání realizátorů MAP a KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

březen 2023, 14.00 - 17.30 Podrobné informace k on line realizaci v MS Teams dostanou účastníci před konáním programu e mailem.

Webinář Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících a jejich prevence

 • PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.

Číst více

05. prosince 2022, 09.00 - 11.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Regina Jonášová
DC UA UU Z

Číst více

20. ledna 2023, 9.00 - 11.00

SPAP - Setkání tvůrců MAP, KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

online 8.2.,15.2. a 15.3. a 22.3. 2023 vždy od 15:00 - 18:00, prezenčně bude upřesněno

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Nikola Mihulková
 • Mgr. Pavla Sýkorová
Z

Číst více

8. prosince 2022, 14.00 - 17.00

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců)

 • Mgr. Iveta Zelinková
DC UA UU Z

Číst více

říjen/listopad 2023 - leden/únor 2024, začátek vždy v 9.00 hod. (pravděpodobně úterky)

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Stanislav Kutálek

Číst více

říjen 2023 - květen/červen 2024, začátek vždy v 9.00 hod. (studijními dny jsou úterky a pátky)

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Ing. Bc. Kateřina Lukšíková
 • Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
DV CS

Číst více

14. prosince 2022, 15.00 - 18.00

Krajské kolokvium Informatika a ICT

 • Lektoři SYPO KA Kabinety - ICT
Z

Číst více

..2022;;;.00-.00;;;bude upřesněno;;;

Konzultace k ICT metodické podpoře - SYPO - vzdáleně

 • Mgr. Romana Hartmanová
Z

Číst více

20. prosince 2022, 13.00 - 15.00

SPAP - Setkání tvůrců MAP, KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

20. prosince 2022, 09.00 - 11.00

SPAP - Setkání tvůrců MAP, KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

13. ledna 2023, 9.30 - 13.30

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

 • Mgr. Martina Dočekalová

Číst více

20.03.-23.03., 18.-21.09.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. Milan Appel
 • PhDr. Jaroslav Jindra
 • RNDr. Milan Macek, CSc.
 • Mgr. Petr Vinš
 • Mgr. Aleš Bednařík
 • Mgr. Jaroslav Ondráček
ZNV

Číst více

30.01.-02.02., 20.03.-23.03., 18.-21.09., 20.-23.11.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. Milan Appel
 • PhDr. Jaroslav Jindra
 • RNDr. Milan Macek, CSc.
 • Mgr. Petr Vinš
 • Mgr. Aleš Bednařík
 • Mgr. Jaroslav Ondráček
ZNV

Číst více

prosinec 2022, 9.00 - 12.00

SPAP - Setkání tvůrců MAP, KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR

Číst více

8. prosince 2022, 9.30 - 12.30

Oblastní workshop PV

 • Mgr. Ivana Scharfová
Z

Číst více

18. ledna 2023, 17.00 - 18.00

Fonetika francouzštiny jako základ rozvoje řečových dovedností

 • PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
N W Z CS

Číst více

12. dubna 2023, 17.00 - 18.00

Výuka francouzštiny jako druhého/ dalšího cizího jazyka po angličtině

 • PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
N W Z CS

Číst více

13. prosince 2022, 16.00 - 19.00

Krajské kolokvium Společenskovědní vzdělávání

 • Lektoři Společenskovědní vzdělávání
Z

Číst více