502 Výsledků hledání

13. května 2021, 19:00 - 20:30

Minecraft pro učitele

 • Eva Nečasová
CS

Číst více

19. května 2021, 19:00 - 19:45

Gather Town výuka v online prostředí (level 2)

 • Jiří Ugorný
CS

Číst více

20. května 2021, 19:00 - 20:30

Formativní hodnocení QaA

 • Michal Orság
 • Květa Sulková
CS

Číst více

26. května 2021, 19:00 - 20:00

Reflexe v online výuce

 • Jarmila Čechová
CS

Číst více

2. června 2021, 19:00 - 20:15

Jak zvládat stres?

 • Markéta Horáková
CS

Číst více

15. června 2021, 19:00 - 20:00

Jak nastavit mindset, umět vypnout a relaxovat

 • Nikola Šraibová
CS

Číst více

22. Září, 19:00 - 20:00

Zdravé vztahy ve škole

 • Nikola Šraibová
CS

Číst více

29. Září 2021, 19:00 - 20:30

Praktické rady pro organizaci času

 • Lumír Balhar
CS

Číst více

6. Listopadu 2021, 19:00 - 20:30

Jak (beze strachu) začít s novou informatikou na 1. stupni

 • Mgr. Štěpánka Baierlová
CS

Číst více

13. Listopadu 2021, 19:00 - 20:30

Syntax explicitně

 • Jakub Hankiewicz
CS

Číst více

3. března 2022, 9.00 - 14.00

Webinář Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky na ZŠ

 • Mgr. Lenka Kader Aghová
 • Mgr. Lenka Pechátová
DC W Z CS

Číst více

19. a 20. dubna 2022, 14.00 - 16.30

Webinář Hrou k jazykovým dovednostem dětí předškolního věku s odlišným mateřským jazykem

 • Mgr. et Mgr. Petra Slavíková
 • Mgr. Klára Hannová
DC W Z

Číst více

2022

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

 • Mgr. Josef Bobek
W Z CS

Číst více

březen 2023 - červen 2023

Výuka francouzštiny jako druhého/ dalšího cizího jazyka po angličtině

 • PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Můžeme vést žáky na 1. stupni ZŠ ke zobecňování matematických vztahů?

 • PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 • x x
W Z CS

Číst více