494 Výsledků hledání

9. října, 9.00 - 15.30, 6. listopadu, 9.00 - 15.00, 4. prosince 2024, 9.00 - 15.30 a 15. ledna 2025, 9.00 - 15.00

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

Číst více

10. října 2024, 9:00–15:30

Jak úspěšně vést mateřskou školu

 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

10. října 2024, 9:00–16:00

Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

 • Bc. Miroslava Novotná

Číst více

školní rok 2024 - 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. Jana Trantinová
 • Mgr. Janka Kotrabová
 • Mgr. Monika Havlová
 • Mgr. Šárka Gabrielová
N

Číst více

11.října od 17:00, 12. října od 9:00, 1. listopadu od 17:00, 2. listopadu od 9:00, 29. listopadu od 17:00

Studium pedagogiky pro pedagogy VČ vykonávající dílčí přímou pedagog. činnost

 • Mgr. Jana Šimůnková
ZNV

Číst více

14. října 2024, 13:00–16:00

Digitální kompetence pro vaše ŠVP

 • Mgr.Ing. Andrea Tláskalová

Číst více

14. října 2024, 13:00–16:00

Ředitelská kavárna

 • Mgr. Kamila Bobysudová

Číst více

bude upřesněno

Rozvoj percepčních a kognitivních funkcí dítěte

 • Mgr. Šárka Čechurová
 • Bc. Naděžda Bacíková

Číst více

15.10. 2024 (8.30 - 10.30)

Práce se dřevem - polytechnická výchova

 • Samuel Fojtů

Číst více

15. 10. a 22. 10. 2024 (9 - 15 hod), 5. 11. (9 - 14 hod), 19. 11. (9 - 14.30 hod), 3. 12. 2024 (9 - 15 hod), 20. 2. 2025 (9 - 15 hod) + 3 dny logopedické praxe v období leden/únor 2025

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
 • Mgr. Jana Doležalová
 • Mgr. Jana Grancová, DiS.
 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

15. října 2024, 8:30–15:00

Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život

 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.

Číst více

15. října 2024, 9:00–15:00

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

 • Mgr. Kamila Bobysudová

Číst více

15. a 17.října 2024 16.00 - 19.00 hod.

Webinář Agrese a agresivita žáků - možnosti řešení na základní škole

 • Mgr. Marie Najmonová - webináře, Ph.D.
PRE

Číst více

15. října 2024, 08:30–15:00

Koučování jako podpora vedoucích pracovníků škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

16. října 2024, 09:00–12:00

Neurověda pro nejmenší, aneb jak rozvíjet mozek u dětí

 • Ing. Jana Ostřižková

Číst více

bude upřesněno

Hra na varhany

 • Ladislav Moravetz
ZUS CS

Číst více

říjen 2024 - květen 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Petr Uherka, Dipl.Mgmt.
 • JUDr. Eva Herzánová
 • Ing. Iva Kršňáková
 • PaedDr. Dagmar Nejedlá

Číst více