544 Výsledků hledání

bude upřesněno

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ - praktický kurz k nové informatice

 • Mgr. Miroslav Sláma
 • Mgr. Eduard Hlávka
 • Mgr. Hana Hyksová, MBA
DV Z

Číst více

7. října 2024, 9:00–16:00

Formativní hodnocení a role učitele v mateřské škole

 • Mgr. Bc. Alena Kroupová

Číst více

7. října 2024, 9:00–15:00

Hospitace - součást řízení školy

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Číst více

7.října. – 9.30 - 15.30; 4.listopadu - 13:30 -17:00; 9.prosince - 13:30 -17:00; 6.února. - 13:30 -17:00; 31.března - 13:30 -17:00; 29.května - 13:30 -17:00

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Radka Bradáčová
 • Mgr. Luboš Lisner
N

Číst více

7. října 2024, 09:00–15:30

Třídnické hodiny a práce se skupinou

 • Mgr. Robert Knebl

Číst více

8. října 2024, 9:00–15:30

Komunikace s rodiči

 • Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)

Číst více

8. října 2024, 9:00–15:00

Krajský workshop - Supervize a reflexe

 • Bc. Libuše Tomanová, DiS.
N Z

Číst více

8. října 2024, 14:00–15:30

Generativní AI pro učitele - úvodní webinář

 • David Kalivoda
Z CS

Číst více

8. a 15. října, 5. a 18. listopadu 2024, od 15:00 online, 13., 26. listopadu a 4. prosince 2024 od 8:30 prezenčně

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství (kombinovaná forma)

 • Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Renata Svozilková

Číst více

8. října 2024, 16:00–19:30

Hudební výchova v předškolním vzdělávání

 • Bc. Pavlína Petřinová

Číst více

8. října 2024, .00-.00

Spolupráce v území

 • Bez lektora

Číst více

8. října 2024; 15. října,; 29. října 2024; 12. a 26. listopadu 2024; 7. ledna 2025; 8:30-15:00; 20 hodin logopedické praxe v měsíci listopadu 2024

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Milena Kohoutová
 • Mgr. Pavla Petruželová

Číst více

8. října 2024, 14:00–16:15

Algoritmizace - Micro:bit - základy 1

 • Ing. Pavel Šiktanc
Z CS

Číst více

bude upřesněno

Tvorba plánu hodnocení vlastní práce v MŠ

 • Mgr. Věra Váňová, Krejčová, Ph.D.
 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

8. října 2024, 14:00–17:00

Jak zapojovat žáka s OMJ do běžné výuky na 2. st. ZŠ

 • Mgr. Lucie Sichingerová
DC MV Z

Číst více

8. října 2024, 9:00–15:30

Hodnocení pracovníků školy

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

8. října 2024, 09:00–15:00

Efektivní komunikace s rodiči - v ZŠ

 • Mgr. Jitka Havlánová

Číst více

8. října 2024, 09:00–15:00

Předmatematická a matematická gramotnost

 • Mgr. Šárka Gabrielová

Číst více

8. 10. 2024 (8.30 - 16.00) a dále 15. 10., 12. 11., 19. 11., 10. 12., 7. 1., 21. 1., 25. 2., 18. 3., 15. 4. 2025 (vždy 8.30 - 15.30) + 4x stáže + závěrečné zkoušky 6. a 7. 5. 2025 (změna termínu vyhrazena)

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

9. října 2024, 8:30–15:00

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

 • Mgr. Tereza Hanusová

Číst více

9. října, 13. listopadu, 15. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna 2025

Chci být uvádějícím učitelem - aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
 • Mgr. Anna Štěpánová
N

Číst více