494 Výsledků hledání

26. září 2024, 14:00–17:00

Kurz čtením a psaním ke KM pro začátečníky a mírně pokročilé

 • Mgr. Miloslav Kůta
 • Mgr. Šárka Bartošová

Číst více

26. září 2024, 14:00–16:15

Algoritmizace - Micro:bit - základy 1

 • Ing. Pavel Šiktanc
Z CS

Číst více

26. září 2024, 8:30–15:00

Strategie adaptace dítěte v MŠ

 • Mgr. Šárka Gabrielová

Číst více

26. září 2024, 08:30–15:00

Formativní hodnocení žáků a jeho techniky

 • Mgr. Jana Masařová

Číst více

26. září 2024, 09:00–15:30

Ženy ve vedoucích funkcích

 • Mgr. Jana Poledníková

Číst více

27.9, 18.10.,1.11. 2024, vždy 9.00 - 15.00 hodin

Praktický workshop anglického jazyka pro výuku žáků 1. stupně ZŠ

 • MAppLing. Monika Skořepová
JV

Číst více

27. září 2024, 9:00–16:00

Leadership s koňmi: cesta k úspěšnému vedení školy

 • Ing. Jana Ostřižková
N

Číst více

30. září 2024, 09:00–15:30

Vedení porad a efektivní komunikace v manažerské praxi

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

Číst více

30. září - 9.00 - 16.00, 4. listopadu 9.00 - 13.00, 9. prosince 9.00 - 13.00, 3. února 9.00 - 13.00, 31. března 9.00 - 13.00, 26. května 9.00 - 13.00

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 • Mgr. Luboš Lisner
N

Číst více

30. září 2024, 13:00–17:00

Komunikace s „problémovými“ rodiči

 • Mgr. Michal Diviš, Ph.D.

Číst více

30.9, 1.10 a 21.10. 2024, vždy v čase 9:00 - 15:00

Pedagogická diagnostika v mateřské škole

 • Mgr. Bc. Alena Kroupová

Číst více

říjen 2024

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN

Číst více

8. října 2024 (8.30 - 14.00), 31. října 2024, 28. listopadu 2024, 12. prosince 2024, 21. ledna 2025, 20. února 2025 (8.30 - 12.30) a další termíny budou doplněny

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Petr Baueršíma
 • Ing. Václav Čech
N

Číst více

1. října 2024, 9:00–15:30

Prevence syndromu vyhoření pro pedagogické pracovníky

 • PhDr. Roman Liška, Ph.D. MBA

Číst více

říjen 2024

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Danuše Kubová
 • Mgr. Pavel Černý, MBA
 • Mgr. Jaroslava Tomáňová
 • Mgr. Petr Chlebek
 • Mgr. Pavla Sýkorová
 • Lektoři NPI ČR

Číst více

říjen 2024 - červen 2025; výukový den čtvrtek

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Ing. Michal Heczko
 • Bc. Jiří Chytil
 • Mgr. Jana Peřinová
 • Mgr. Ondřej Dudík
 • Mgr. Věra Kundratová
 • Mgr. Marcela Přibylová

Číst více

říjen - prosinec 2024, termíny budou upřesněny

Profesní průprava zástupců ředitele

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

1. října 2024, 9:00–15:30

Jak usměrnit agresivitu?

 • Mgr. Zdeněk Vilímek

Číst více

1. a 2. října 2024 ,14.00 - 17.30 hod.

Webinář Dítě s projevy hyperaktivity, hypoaktivity a agrese v MŠ

 • PaedDr. Zdeněk Martínek

Číst více

říjen 2024-červen 2025, prezenční výuka v úterý vždy od 8:30

ICT koordinátor - studium k výkonu specializované činnosti

 • Mgr. Filip Jelínek
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA
 • Mgr. Nikola Mihulková
 • Mgr. Richard Macků, DiS,Ph.D.
 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Laibrt

Číst více