494 Výsledků hledání

19. září 9.00 - 16.00; 14. října 9.30 - 13.30; 4. listopadu 9.30 - 13.30 ; 3. prosince 9.30 - 13.30 ; 16. ledna 9.30 - 13.30; 18. února 9.30 - 13.30

Chci být uvádějícím učitelem- aneb jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu?

 • Mgr. Petr Baueršíma
 • Mgr. Jitka Jarníková
N

Číst více

19. září 2024, 9:30–14:45

Algoritmizace a robotika

 • Lenka Forstová
Z

Číst více

19. 9. , 3.10., 10. 10. , 7.11., 14. 11., 5.12.,12. 12., 2024

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Lubomír Pelech
 • Mgr. Sylva Brillante

Číst více

19. září 2024, 8:30–14:30

Aktivní učitel - angličtina párově a kooperativně

 • Mgr. Lukáš Heřman
N

Číst více

bude upřesněno

DIGI plovárna - Data a modelování

 • Mgr. Tomáš Milička
DV W Z CS

Číst více

září 2024 - červen 2025

Pedagogický leadership krok za krokem

 • Mgr. Markéta Olbertová
 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Číst více

19. září 2024, 8:30–15:00

Kooperativní učení v předškolním vzdělávání

 • Mgr. Šárka Gabrielová

Číst více

Úvodní setkání 19.9.2024 Sebe rozvojový modul 20.9.2024 Modul A – školské právo 3.10.2024 Modul A – školské právo 17.10. 2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 7.11.2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 28.11.2024 Modul C – financování školy –

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Miroslav Všetečka
 • Mgr. Jana Poledníková
 • Mgr. Jana Orszulíková
 • PaedDr. Dana Schönová

Číst více

20. září 2024, 9:00–16:00

Leadership s koňmi: cesta k úspěšnému vedení školy

 • Ing. Jana Ostřižková
N

Číst více

20. září 2024, 9:00–17:00

VI. pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání

 • RNDr., Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
 • Bc. Ivana Lichtenberková
 • Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
 • Bc. et Bc. Ivana Böhmová
 • Mgr. Irena Palánová
 • Mgr. Ingrid Valentová
SPN Z

Číst více

23. září 2024 Obecný úvod – co jsou DK (15:00-19:00); 30. září 2024 – Online mapové zdroje (od 17:00 – 19:00); 7. října 2024 – Jednoduchý GIS (od 17:00 – 19:00); 14. října 2024 – Tvorba a analýza map v cloudové aplikaci (od 17:00 – 19:00); 21. října 2024

Rozvoj digitálních kompetencí v zeměpise

 • Mgr. Karel Malík
W Z

Číst více

23. září 2024, 17:00–18:30

Revize RVP ZV - DIGI plovárna - Revize RVP SOV - zdravotnické obory

 • Mgr. Radka Matějková, DiS.
Z CS

Číst více

14. a 15. října, 29. října 2024, vždy 9:00 - 16:00

Pedagogické diagnostikování v mateřské škole

 • Vladimíra Jurigová, MBA

Číst více