23 Výsledků hledání

5.října, 12. října, 19. října, 2. listopadu, 30. listopadu, 7. prosince 2023, 4. ledna, 18. ledna, 29. února, 7. března, 21. března, 23. května a 24. května 2024

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Číst více

9. ledna, 13. února, 5. března, 9. dubna, 7. května, 4. června 2024

Pedagogický leadership krok za krokem

 • Mgr. Markéta Olbertová
 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Dvořáčková, DiS.

Číst více

11.1., 22.2., 29.2., 213., 4.4., 18.4., 13.6.2024

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Aneta Kačmariková, MPA
 • Mgr. Pavlína Venzarová, MPA
 • Ing. Alena Dobrovolná
 • Mgr. Bc. Jana Smetanová
 • Mgr. Stanislav Šturma
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

22.-25. ledna, 25.-28. března, 6.-9. května, 16,-19. září, 18.-21. listopadu 2024

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. Milan Appel
 • PhDr. Jaroslav Jindra
 • RNDr. Milan Macek, CSc.
 • Mgr. Jana Heřmanová
 • Mgr. Aleš Bednařík
 • Mgr. Jaroslav Ondráček
ZNV

Číst více

září 2024 - červen 2025; dny prezenční výuky 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12., 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2.

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.
 • PaedDr. Milan Štoček
 • Mgr. Svatava Odlová
 • Ing. Bc. Markéta Cermanová

Číst více

září 2024 - únor 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Hynek Nespěšný
 • PhDr. Mgr. Marie Klusoňová
 • Bc. Jaroslav Kocián
 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
 • RNDr. Jana Marková

Číst více

září 2024 - červen 2025

Pedagogický leadership krok za krokem

 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Číst více

září 2024 – červen 2025; Prezenční výuka cca 8:30 - 16:00: Termíny - budou upřesněny + termín stáží (4x; po zahájení studia) + termín závěrečné zkoušky.

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

září 2024 – červen 2025; Prezenční výuka cca 8:30 - 16:00: Termíny - budou upřesněny + termín stáží (4x; po zahájení studia) + termín závěrečné zkoušky.

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

Úvodní setkání 19.9.2024 Sebe rozvojový modul 20.9.2024 Modul A – školské právo 3.10.2024 Modul A – školské právo 17.10. 2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 7.11.2024 Modul B – pracovní právo a vedení lidí 28.11.2024 Modul C – financování školy –

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Miroslav Všetečka
 • Mgr. Jana Poledníková
 • Mgr. Jana Orszulíková
 • PaedDr. Dana Schönová

Číst více

září 2024 - červen 2025

Pedagogický leadership krok za krokem

 • Mgr. Markéta Olbertová
 • Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Číst více

3. 10., 10. 10.,7. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. 2024,9. 1., 16. 1., 13. 2., 27. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 24. 4., 15. 5., 19. 6. 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Aneta Kačmariková, MPA
 • Mgr. Pavlína Venzarová, MPA
 • Ing. Alena Dobrovolná
 • Mgr. Bc. Jana Smetanová
 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

školní rok 2024 - 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Ing. Jana Trantinová
 • Mgr. Janka Kotrabová
 • Mgr. Monika Havlová
 • Mgr. Šárka Gabrielová
N

Číst více

10. října 2024, 9:00–15:30

Jak úspěšně vést mateřskou školu

 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

říjen 2024 - květen 2025

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Petr Uherka, Dipl.Mgmt.
 • JUDr. Eva Herzánová
 • Ing. Iva Kršňáková
 • PaedDr. Dagmar Nejedlá

Číst více

22.10., 12.11., 10.12.2024, 14.1., 18.2., 18.3., 29.4., 20.5.2025, 9.00 - 13.00, 1 x měsíčně

Manažerské dovednosti pro ředitele škol

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA

Číst více

14. listopadu 2024, 9.00 - 16.00

Jak úspěšně vést mateřskou školu

 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

prosinec 2024 - listopad 2025 (dny konání pravděpodobně ve čtvrtek cca 1x za 3 týdny) - bude upřesněno

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
 • Mgr. et Mgr. Radek Hach
 • Mgr. Jana Nachtigalová

Číst více

čtvrtek (9.00 - 16.00 hod.): konkrétní termíny výuky budou upřesněny

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Lektoři NPI ČR
N

Číst více