Poruchy nálad, dysthymie a úzkostné poruchy

Typ vzdělávacího programu: Kmenové vzdělávání

Anotace vzdělávacího programu:

Vzdělávací program se zaměřuje na vybraná témata z oblasti druhů a poruch nálad, vymezení rozdílu mezi fungováním emocí u zdravého člověka a mezi patologickým fungováním emocí. Podrobněji bude zmíněno téma dysthymie a jejího vlivu na výkon u dětí i dospívajících. Diskutovány budou rozdíly mezi strachem, normálním stresem a úzkostnou poruchou. Teoretické informace přednášky budou průběžně doplňovány o praktické příklady.


Obsah vzdělávacího programu bude rozdělen do následujících částí:


1. Poruchy nálad


Jak fungují emoce u zdravého člověka a jaké druhy nálad známe, jaké "poruchy" nálad jsou přirozené, dočasné, které naopak trvalé a patologické. Klidový stav, bazální citová hladina, plynutí, trojjediný mozek dle Paul MacLeana atd. Manie, deprese, pervazivní poruchy nálad. Vysoká prevalence těchto poruch v populaci (10-15%, tzn. 3-4 děti na třídu). Jaké varovné signály u poruch chování může pedagog pozorovat ve školním prostředí.


2 hodiny


2. Dysthymie


Nejčastější a zároveň nejméně nápadná poruch v běžné populaci, a tedy i mezi žáky. Vysvětlení rozdílů mezi dysthymickým prožíváním a klinickou depresí. Dopad dysthymie na osobnost nositele. Děti rodičů s afektivními poruchami a deprivované děti ve školním prostředí vykazují známky dysthimie - vliv dysthymie na školní a kariérní výkon, obtížná motivovatlenost žáků s dysthymií. Někteří jedinci nevykazují tak výrazné známky ztráty energie, tzn. depresivní projevy u nich nejsou tak nápadné, ale mají chronicky špatnou náladu, kterou mají tendenci přenášet na ostatní. Pro učitele je práce s těmito dětmi/žáky velice náročná a vyčerpávající - doporučené vhodné přístupy a techniky pro pedagogy. Kompenzační mechanismy - prospěšné i destruktivní. 


2 hodiny


3. Úzkostné poruchy


Co je to úzkost? Jak se liší od strachu, normálního stresu. Panika a panická ataka a jejich souvislost s nočními můrami, agorafobií a sociální fobií. Léčby panických atak. Souvislost mezi úzkostí, pocity viny a sklonem k alkoholu (jiným anxiolytikům). Generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-kompulzivní porucha. Disposofobie - příklad neléčené úzkostné depresivní poruchy. Sociální fobie coby nejčastější fobie v populaci. (cca 14%)


2 hodiny


4. Přechod od neurotických projevů k poruchám osobnosti 


Přechod od úzkostných poruch k anankastické či anxiózně vyhybavé poruše osobnosti. Dlouhodobá sociální izolace za covidu coby spouštěč OCD poruch. 


1 hodina


5. Diskuze, příklady, rozbory konkrétních příkladů, využití poznatků v pedagogické praxi.


1 hodina


 

Číslo programu

K22-03-19-242

Kód programu

K22

Číslo akreditace

MSMT-6488/2022-6-328

Garant

Ing. Radka Heřmánková

770 171 677
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích pracovníků
 • SŠ/VOŠ
 • ZUŠ/SUŠ
 • DDM/SVČ/ŠD/ŠK/DM
 • Základní vzdělávání
 • 1. stupeň ZŠ
 • 2. stupeň ZŠ
 • Střední a vyšší odborné vzdělávání
 • SŠ/VOŠ
 • Školská poradenská zařízení
 • Školní poradenská pracoviště
 • Zařízení ústavní výchovy a preventivně výchovné péče
 • Primární prevence RCH
Kraje
 • Pardubice
Datum konání

3. října 2024, 9:00–16:30

Cena

1400,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
 • PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
psychologové, speciální pedagogové, učitel - metodik prevence, výchovní poradci

Přihlásit se