Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život

pro SŠ (nové aktivity a příklady, verze 2024)

Typ vzdělávacího programu: Kmenové vzdělávání

Anotace vzdělávacího programu:

Tento vzdělávací program je určen učitelům matematiky, kteří se chtějí seznámit s problematikou rozvoje důležitých dovedností uplatnitelných v běžném životě a mají potřebu zkvalitnit své pedagogické kompetence. Po přiblížení základních dovedností, které jsou důležité pro život a lze je rozvíjet v matematice, se účastníci seznámí s vybranými čtyřmi dovednostmi. Následně jim budou pro každou dovednost podrobně představeny alespoň dva méně známé postupy rozvoje. Účastníci poté samostatně nebo ve skupinách vyřeší připravené úlohy a provedou analýzu žákovských postupů získaných při ověřování úloh na školách. VP bude zakončen diskuzí nad náměty učitelů na alterace výukových situací, při kterých jsou řešené úlohy nebo jejich modifikace využity.


Podrobný přehled témat výuky:


Základní dovednosti potřebné pro život, které lze rozvíjet v matematice – seznámení s vymezením základních dovedností v mezinárodním šetření PISA (rozbor realizovaných úloh vzhledem k ověřovaným dovednostem, výsledky žáků ČR v mezinárodním kontextu) a s výsledky mezinárodních šetření klíčových dovedností v digitálním věku. (1 hodina)


Počítání s čísly a proměnnými – seznámení se základními úskalími při rozvoji této dovednosti, podrobné představení využití námětů z reálného světa při tvorbě slovních úloh, metody Concept cartoons a modelování reálné situace tabulkovým procesorem. (1 hodina)


Geometrická představivost – seznámení se základními úskalími při rozvoji této dovednosti, podrobné představení metod, které umožňují rozvíjení dané dovednosti: manipulace s kostičkami, stříhání a skládání papírových objektů, využití soch a obrazů, hraní didaktických her (např. Blocus, NMBR 9, Tantrix). (2 hodiny)


Objevování zákonitostí a jejich zobecňování – seznámení se základními úskalími při rozvoji této dovednosti, podrobné představení metody „rostoucích“ rovinných a prostorových objektů, získávání číselných dat pomocí experimentální činnosti i modelováním reálných situací pomocí digitálních technologií (např. měření závislosti fyzikálních veličin, realizace myšlenkových pokusů, zjišťování hodnot matematických konstant). (1 hodina)


Vyhledávání informací v textu, jejich posouzení a sdílení – seznámení se základními úskalími při rozvoji této dovednosti, podrobné představení práce s matematickým zápisem, slovním textem,  obrázkem, diagramem, funkcí, tabulkou nebo se spojením těchto možností při využití konkrétní reálné situace (např. výtvarná díla, propagační letáky, reklama v médiích, fotografie, rekreační matematik). (2 hodiny)


Závěrečná diskuse – společné posouzení účinnosti předkládaných metod rozvoje dovedností pro život vzhledem k reálné školské praxi, zhodnocení připravených pracovních listů, diskuse nad možnými alteracemi předkládaných úloh a jejich zařazení do výuky. (1 hodina).

Číslo programu

J20-04-17-242-02

Kód programu

J20

Číslo akreditace

MSMT-21190/2022-4-763

Garant

Mgr. Hana Lipenská

777 496 056
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Základní vzdělávání
  • 2. stupeň ZŠ
Kraje
  • Liberec
Datum konání

23. října 2024, 9:00–15:30

Cena

1360,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
  • RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Liberec, Masarykova 28

icon map pin

MAX účastníků

20

icon map pin

Cílová skupina
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

Přihlásit se