Odborný pracovník pro revizní pracoviště

Odborný pracovník koordinuje průběh odborného přezkumu revidovaných dokumentů. Sestavuje revizní tým na základě požadovaných kompetencí odborníků vzhledem k charakteru žádosti o revizi.