Mgr. Hana Novotná

„Statistika nuda je…“ To u nás v Národním pedagogickém institutu ČR neplatí. V rozhovoru jsme vyzpovídali vedoucí Oddělení šetření, analýz a výzkumů Hanu Novotnou, která nám prozradila, jak to s těmi analýzami a výzkumy vlastně je.

Hanko, co přesně obnáší vaše práce v NPI ČR?

V NPI ČR mám na starosti přípravu datových podkladů, tvorbu dotazníkových šetření a rozvoj analytického týmu. Moje práce obnáší vyhledávání a získávání dat, která o školách a žácích či absolventech už existují, abychom se neptali na informace, které můžeme zjistit i jinak. Dále máme v oddělení na starosti přípravu, realizaci a vyhodnocení dotazníkových šetření ze škol a od zaměstnavatelů. Spravujeme a doplňujeme data také do webu Infoabsolvent, který má školákům a jejich rodičům pomoci vybrat správný obor a střední školu.

Kterým tématům se profesně nejvíce či nejčastěji věnujete?

S kolegy z oddělení se věnujeme nejčastěji analýze a interpretaci dat v oblasti vývoje počtu žáků a jejich uplatnění. Dále se věnujeme potřebám škol a učitelů či vyhodnocování vybraných opatření a analýzám v přípravě na revize RVP.

Co se vám na práci v NPI ČR nejvíce líbí a kterou část ze své agendy byste naopak nejraději vynechala?

Ta práce je hodně různorodá a člověk se u ní hodně naučí. I když největší objem práce spočívá v analýze dat, liší se přístupy, témata a skupiny, kterým se v analýzách věnujeme. Naopak, ráda bych se vyhnula výkazům a přílišné administrativě, i když chápu, že nějaká kontrola je potřeba.

Co byste vzkázala zájemcům o práci v NPI ČR?

Ať to s námi zkusí… Já osobně jsem se kdysi bála, aby ta práce nebyla moc monotónní, ale to je u nás nečeká. A také bych jim vzkázala to, ať se nedají odradit tím, že témat je opravdu hodně. :)